Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Αυτό που λείπει είναι οι τράπεζες

Αυτό που λείπει είναι οι τράπεζες


Τα µέσα ενηµέρωσης και επικοινωνίας που έχει σήµερα στη διάθεσή του ο αγρότης τον βοηθούν ιδιαίτερα στην αναζήτηση των τεχνολογικών και άλλων λύσεων που χρειάζεται η εκµετάλλευσή του για να γίνει πιο αποτελεσµατική. Την ίδια στιγµή, έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο ειλικρινής και ισότιµη και η συζήτηση µε τους παραλήπτες της αγροτικής παραγωγής, κάτι που διευκολύνει σηµαντικά τον προγραµµατισµό.

Λίγο η ελλειµµατική εικόνα που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και πρώτων υλών (σιτηρά, πρόβειο γάλα, βαµβάκι κ.α.) και λίγο το µοντέλο συµβολαιακής που υποχρεώνει τους συµβληθέντες να βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση, κάνουν σήµερα τα πράγµατα πιο απλά απ’ ότι ήταν τον καιρό της τυφλής αντιπαλότητας και των µπλόκων.

Όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έγιναν το περασµένο Σάββατο, 3 ∆εκεµβρίου, στη φιλόξενη σκηνή του Αγρότη της Χρονιάς, σήµερα υπάρχει µεγαλύτερη ωριµότητα και όλες οι πλευρές δείχνουν να αντιλαµβάνονται το αµοιβαίο όφελος που δύνανται να αποφέρει ο ειλικρινής διάλογος. Την ίδια στιγµή, καθίσταται φανερή η σηµασία των επενδύσεων στην πρωτογενή παραγωγή, µιας και οι τεχνολογίες τρέχουν µε ασύλληπτους ρυθµούς και η στόχευση για βελτίωση των αποδόσεων και για µείωση του κόστους καθίσταται µονόδροµος.

Οι πρωταγωνιστές του αγροτικού χώρου, σ’ αυτή τη φάση, έχουν πολύ καλή γνώση των νέων λύσεων που φέρνει η ψηφιακή εποχή και έχουν στη διάθεσή τους ποικιλία αναπτυξιακών προγραµµάτων που διευκολύνουν τα επενδυτικά τους πλάνα. Αν κάτι χρειάζονται, είναι καλύτερη τεκµηρίωση των επιχειρηµατικών τους στόχων και µεγαλύτερη εµπιστοσύνη από τις τράπεζες. Είναι αλήθεια, ότι, ιδίως µετά την «κατάρρευση» της ΑΤΕ, η αµεσότητα που υπήρχε στη σχέση των αγροτών µε τα πιστωτικά ιδρύµατα συναντά δυσκολίες. Ταυτόχρονα, έχει περιορισθεί και ο ρόλος των συνεταιριστικών οργανώσεων, ως εκπροσώπων µεγάλης µερίδας του αγροτικού κόσµου, µε ό,τι αυτό σηµαίνει για την πρόοδο των επενδύσεων στο συγκεκριµένο τοµέα.

Αποτελεί κοινό τόπο και αδήριτη αναγκαιότητα ο επαναπροσδιορισµός της σχέσης των αγροτών µε τις τράπεζες. Το µοντέλο θα πρέπει να διερευνηθεί. Προφανώς και είναι δύσκολο να έχουν όλοι οι αγρότες, όπως παλιά, την ίδια άµεση πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα. Ούτε όµως είναι αποδεκτό, αυτή η δυνατότητα να περιορίζεται σε πολύ λίγους παραγωγούς, πιθανόν µε µεγάλο τζίρο. Η αποκατάσταση της τάξης επί του θέµατος είναι κάτι που αφορά τους αγρότες, τις τράπεζες και την ίδια την Πολιτεία. Η αντιµετώπιση του θέµατος θα λύσει πολλές από τις σηµερινές παθογένειες του χώρου.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: