Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Αίτημα για μεγάλες αγροτικές επενδύσεις στον αναπτυξιακό νόμο
Αίτημα για μεγάλες αγροτικές επενδύσεις στον αναπτυξιακό νόμο

Αίτημα για μεγάλες αγροτικές επενδύσεις στον αναπτυξιακό νόμο


Η συγκεκριµένη δυνατότητα επιδότησης, µόνο για επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα, θα ενταχθεί στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου, κάτι που µέχρι σήµερα δεν επιτρέπεται. Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ενθάρρυνση επενδύσεων κυρίως όσον αφορά την κατασκευή µεταποιητικών µονάδων που παράγουν τελικό προϊόν αγροτικό.

Υπενθυµίζεται ότι οι αιτήσεις για τον Αναπτυξιακό Νόµο λήγουν στις 31 Ιουλίου, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να υπάρξει παράταση µέχρι το φθινόπωρο. Σηµειώνεται πως στην απόφαση σχετικά µε την ένταξη των µεταποιητικών µονάδων του πρωτογενή τοµέα που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο (ΦΕΚ Β’ 3410/24-10-2016) αναφέρεται συγκεκριµένα:

Ειδικά για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.4399/2016, δεν µπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση (άρθρο 4 παρ. 1 του καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής). Τα όρια αυτά δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται µε τον τεχνητό διαχωρισµό τoυ επενδυτικού σχεδίoυ.

Παράταση στην εργαλειοθήκη µικρών επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ

Εν τω µεταξύ, παράταση µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2020 δόθηκε στην προθεσµία υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων», προκειµένου ακόµη περισσότερες επιχειρήσεις, να επωφεληθούν από τη χρηµατοδότηση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Στη δράση συµµετέχουν µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, µε επιδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων έως 65%, προκειµένου να αναβαθµίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά επενδύοντας στον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού εξοπλισµού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 4 Ιουλίου μαζί με το Profi.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: