Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Διαρθρωτικές παρεμβάσεις προοιωνίζει το ερωτηματολόγιο Βορίδη για τη νέα ΚΑΠ
Διαρθρωτικές παρεμβάσεις προοιωνίζει το ερωτηματολόγιο Βορίδη για τη νέα ΚΑΠ

Διαρθρωτικές παρεμβάσεις προοιωνίζει το ερωτηματολόγιο Βορίδη για τη νέα ΚΑΠ


Είναι σαφές, ότι, εκτός από την ανανέωση του έµψυχου δυναµικού, η υπόθεση των τιµολογίων θα µπορούσε να επιφέρει έναν άλλο σχεδιασµό του καλλιεργητικού χάρτη της χώρας, στο πλαίσιο µιας διαδικασίας η οποία από τη µια θα επιταχύνει τη συγκέντρωση γης σε όλο και µεγαλύτερες αγροτικές εκµεταλλεύσεις και από την άλλη θα διευκολύνει τη στροφή στις πολυετείς – δενδρώδεις καλλιέργειες, όπου ο προγραµµατισµός πρέπει να είναι µακροπρόθεσµος, καθώς η δαπάνη επένδυσης είναι εκ των πραγµάτων υψηλή.

 Στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο ισχύουν δύο ορισµοί για τους γεωργούς που δικαιούνται ενισχύσεις: α) του «ενεργού γεωργού» που είναι δικαιούχος των άµεσων ενισχύσεων (Ι Πυλώνα) και β) του «επαγγελµατία αγρότη», πέραν της ιδιότητας του ενεργού γεωργού. Στην πρόταση κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ υπάρχει η πρόβλεψη για έναν υποχρεωτικό ορισµό του «πραγµατικού γεωργού», αν και τα περισσότερα κράτη µέλη εµφανίζονται να επιθυµούν την προαιρετική εφαρµογή του ορισµού. Με βάση την εγχώρια διαβούλευση τίθεται το ερώτηµα.

Θεωρείτε ότι: Πρέπει να εφαρµόζεται υποχρεωτικά ο ορισµός του «πραγµατικού γεωργού»;

Πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα µε το αν αφορά παρεµβάσεις άµεσων ενισχύσεων ή αγροτικής ανάπτυξης;

Τα κριτήρια που θα χρησιµοποιούνται θα πρέπει να αφορούν:

  • στην οικονοµική σηµασία της γεωργικής δραστηριότητας (σηµαντικό ποσοστό του εισοδήµατος),
  • στην άσκηση επίσηµης οικονοµικής δραστηριότητας στον γεωργικό τοµέα (ύπαρξη οικονοµικών συναλλαγών µε την έκδοση τιµολογίων αγοράς και είσπραξης),
  • στο χρόνο/εργασία που αφιερώνεται στη γεωργική δραστηριότητα (εγγραφή στον ΕΦΚΑ µε προϋποθέσεις ΟΓΑ),
  • στην εκπαίδευση – κατάρτιση,
  • στην εγγραφή σε µητρώα.
  • Αναξιοποίητες ευκαιρίες στην «γαλάζια» βιοοικονομία

Η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια και η καλλιέργεια φυκών είναι ζωτικής σηµασίας για την αύξηση της βιώσιµης παραγωγής θαλάσσιων προϊόντων διατροφής στην ΕΕ και θα µπορούσε να αποτελέσει µέρος της λύσης για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. Eντούτοις, το δυναµικό της «γαλάζιας βιοοικονοµίας» παραµένει αναξιοποίητο στην ΕΕ λέει σε γνωµοδότηση της η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) που συνιστά, τη θέσπιση πανευρωπαϊκών πιλοτικών έργων µε τη συµµετοχή τόσο των τοπικών φορέων όσο και της επιστηµονικής κοινότητας.

Αυτό θα απαιτήσει πολύ σηµαντικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στα θαλάσσια και τα εσωτερικά ύδατα, καθώς και για την αξιοποίηση των παρεχόµενων δυνατοτήτων τους όσον αφορά τη δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου μαζί με το περιοδικό «Top 50 Ελληνικά Τυριά»

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: