Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Έλεγχος και διαδικασίες για κλείσιμο του έτους

Έλεγχος και διαδικασίες για κλείσιμο του έτους


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Να επισηµάνω προς τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, ότι πρέπει να ελέγξουν τις επιδοτήσεις που έχουν εισπράξει εντός του 2022 [και θα εισπράξουν µέχρι το τέλος του έτους]. Εφόσον το άθροισµά τους υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, θα πρέπει µέχρι τις 30/01/2023 να ενηµερώσουν το λογιστή τους και να προχωρήσουν σε µετάταξη στο κανονικό καθεστώς.

ΕΣΟ∆Α

 Επιδοτήσεις: Ό,τι καταβλήθηκε από 01.01.22 έως 31.12.22. Υπόψη στη φορολόγηση λαµβάνονται η βασική ενίσχυση και το ποσό άνω των 12.000 ευρώ που προκύπτει από την άθροιση του πρασινίσµατος και της συνδεδεµένης.

 Πωλήσεις: Για τις  πωλήσεις των παραχθέντων προϊόντων, παραλαµβάνετε όσοι δεν το έχετε κάνει, τα τιµολόγια από εµπόρους και µεσίτες (τιµολόγια πώλησης,  αγοράς, αυτοτιµολόγησης, εκκαθαρίσεις κλπ).

ΕΞΟ∆Α

ΕΛΓΑ: Η δαπάνη του ΕΛΓΑ καταχωρείται στα βιβλία είτε είναι εξοφληµένη είτε όχι. (www.elga.gr).

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Να προσκοµίσετε τα συµφωνητικά µίσθωσης, ανεξάρτητα αν είναι πληρωµένα ή όχι. ∆απάνη είναι η έγγραφη συµφωνία και όχι η εξόφληση της. Προσοχή: µισθωτήρια που έχετε εξοφλήσει, εάν αυτό δεν έγινε µετρητοίς, δεν αναγνωρίζεται ως έξοδο.

ΕΡΓΟΣΗΜΑ: Για τον παραγωγό ο οποίος πληρώνει, τα εργόσηµα αποτελούν δαπάνη στο χρόνο πληρωµής (και όχι είσπραξης). Προσοχή σε όλους βάζετε εργόσηµα σε ανθρώπους που δεν δούλεψαν πραγµατικά. Τυγχάνει να έχουν πει και άλλους να κάνουν το ίδιο και στο τέλος θα βρεθείτε όλοι µπλεγµένοι και θα ψάχνεστε.

Προσοχή:

Ο καθένας µπορεί να βάλει όσα εργόσηµα θέλει. Πρέπει να γνωρίζετε όλοι όµως ότι η απόδειξη της πραγµατοποίησης των µεροκάµατων από εργάτες γης, είναι υποχρέωση του αγρότη.

Τα εργόσηµα, αν δεν εισπραχθούν από τον δικαιούχο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, επιστρέφονται τα χρήµατα στον παραγωγό που τα κατέβαλε.

Ο παραγωγός είναι  υποχρεωµένος να ενηµερώσει το λογιστή του για την ακύρωση του εργοσήµου, προκειµένου να αφαιρέσει τη δαπάνη αυτή από τα έξοδα. Γιατί, εφόσον έχει επιστραφεί δεν αποτελεί δαπάνη.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΣ∆Ε: Μέχρι τα µέσα του 2022 συντάχθηκε η δήλωση ΟΣ∆Ε, για την οποία πληρώθηκε αµοιβή στους φορείς που τη συνέταξαν. Επειδή το έξοδο αυτό κάποιοι δήλωσαν να εξοφληθεί µέσω της τράπεζας µε την καταβολή των επιδοτήσεων, οι φορείς αυτοί εξέδωσαν ένα παραστατικό το οποίο το ονόµασαν προσφορά η οποία περιλάµβανε το συνολικό κόστος. Αυτό το παραστατικό δεν είναι δαπάνη για τα βιβλία. Πρέπει να εκδώσουν Τ.Π.Υ. αλλιώς δεν καταχωρείται τίποτε στα βιβλία. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Προσκοµίζετε το συµβόλαιο και όχι την απόδειξη πληρωµής του συµβολαίου (συµβόλαιο απλήρωτο, δεν εκδίδεται).

ΜΙΚΡΟ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΦΤΜ: Μπορούν να καταχωρηθούν αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) όταν η δαπάνη είναι µέχρι 100 ευρώ, ενώ για µεγαλύτερα ποσά απαιτείται τιµολόγιο για να αναγνωριστεί η  δαπάνη. Για αναγνώριση εξόδων α’ και β’ υλών (φάρµακα, λιπάσµατα, σπόροι, κλπ.), καλό είναι να υπάρχουν τιµολόγια ανεξάρτητα του ποσού. Αν µπορείτε, να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγιο για όλα τα έξοδα. Θα σας βοηθήσει σηµαντικά στην τεκµηρίωση κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Η δαπάνη η οποία πληρώνεται τώρα και αποτελεί δαπάνη για το επόµενο έτος. ∆εν χρειάζεται να εκτυπώσετε κανένα έντυπο αλλά για την πληρωµή τους πηγαίνετε κατευθείαν στην τράπεζα έχοντας µαζί σας την άδεια κυκλοφορίας και γνωρίζοντας τον ΑΦΜ σας, πληρώνετε στο ταµείο και φεύγετε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Για όλες τις εργασίες που έχουν γίνει στα χωράφια των αγροτών από τρίτους, πρέπει οι ιδιοκτήτες των µηχανηµάτων που έχουν χρησιµοποιηθεί, να εκδώσουν παραστατικό προκειµένου η δαπάνη αυτή να καταχωρηθεί στα βιβλία. Η επιβάρυνση του ΦΠΑ είναι ο βασικός για κάποιον ώστε να ζητήσει το παραστατικό γιατί, ο ΦΠΑ συµψηφίζεται στα γενικότερα έξοδα. Προσοχή: όσοι δεν έχετε δικά σας µηχανήµατα, φροντίστε να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγια παροχής για τις υπηρεσίες που σας παρέχουν άλλοι.

Συµπληρωµατικές δηλώσεις και δηλώσεις θανόντων

Έως τις 31.12.2022 θα πρέπει να υποβληθούν οι συµπληρωµατικές δηλώσεις από όσους έχουν αναδροµικά µισθών ή συντάξεων και οι φορολογικές δηλώσεις των θανόντων εντός του 2022. Σπεύσατε στους λογιστές σας.

Συµβολαιακή γεωργία

Η πλατφόρµα αναµένεται να ανοίξει εντός των εποµένων ηµερών. Η διαδικασία ανάρτησης της σύµβασης στη νέα πλατφόρµα εκτιµώ ότι θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να γίνει. Το «έως 31.12.2022» που αναγράφει ο νόµος, ξεχάστε το.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: