Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Έλεγχος και πρόληψη για αγρότες που δεν εντάχθηκαν στα βιβλία

Έλεγχος και πρόληψη για αγρότες που δεν εντάχθηκαν στα βιβλία


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Στις πρώτες 30 ηµέρες του κάθε έτους (01/01 µε 30/01) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ελέγχουν το σύνολο των επιδοτήσεων που εισέπραξαν το προηγούµενο έτος και, εφόσον το άθροισµα τους υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, τότε µέχρι τις 30 Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνουν µετάταξη και να ενταχθούν στο κανονικό.

Αντίθετα, όσοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς βιβλίων (κανονικό) έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που οι εισπραχθείσες επιδοτήσεις δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ να βγουν από τα βιβλία και να επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς.

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου …».

Έχουν εκδοθεί και αποσταλεί πάρα πολλά σηµειώµατα – προσκλήσεις σε αγρότες οι οποίοι δεν εντάχθηκαν ως όφειλαν στο κανονικό καθεστώς. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν πολλοί αγρότες οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά να µην ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς (να µην «µπουν» δηλαδή στα βιβλία), ευελπιστώντας ότι αυτό δεν θα τους δηµιουργούσε πρόβληµα.

Πάρα πολλοί αγρότες έλαβαν ενηµέρωση από την ΑΑ∆Ε, η οποία τους πληροφορεί ότι δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς,  όπως είχαν υποχρέωση να κάνουν. Στην ίδια επιστολή καλούνται να κάνουν όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειµένου να κλείσει την εκκρεµότητα αυτή ο καθένας. Να τονίσω ότι µέχρι στιγµής το εύκολα ελεγχόµενο κριτήριο είναι οι επιδοτήσεις: από τη στιγµή που υπάρχει η σύνδεση µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλαβαίνει κανείς πόσο απλή είναι η διασταύρωση του συνόλου των επιδοτήσεων.

Πως µεταφράζεται αυτό για κάποιον ο οποίος δεν εντάχθηκε στο κανονικό καθεστώς π.χ. την 01/01/2021 όπως είχε υποχρέωση (εφόσον είχε το 2020 εισπραχθείσες επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ;

α) Πρέπει να κάνει ένταξη στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01/01/2021, (πρόστιµο 102,40 ευρώ).

β) Πρέπει να υποβάλλει τρεις (3) περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2021, για το Α’, Β‘ και Γ’ τρίµηνο, (πρόστιµο 102,40 ευρώ x 3 = 307,20 ευρώ).

γ) Σε περίπτωση που έχει πουλήσει προϊόντας παραγωγής του, επειδή η αγορά έγινε µε παραστατικό εκδοθέν από την πλευρά του αγοραστή (τιµολόγιο αγοράς) και σε συνεννόηση µαζί του, θα πρέπει να εκδώσει είτε τιµολόγιο πώλησης σε αντικατάσταση, είτε συµπληρωµατικό τιµολόγιο και να χρεώσει στον προµηθευτή του τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Οι παραπάνω ενέργειες θα του κοστίσουν 409,60 ευρώ σε πρόστιµα, συν κάτι «ψιλά» σε προσαυξήσεις (η κάθε υποβολή έχει αυτοτελές πρόστιµο 102,40 ευρώ), ενώ αν κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ είναι χρεωστικά, τότε το αυτοτελές πρόστιµο εκτοξεύεται στα 250 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.

Ακόµη και αν ο αγρότης του παραδείγµατος είχε µεταβιβάσει τα δικαιώµατα του το Μάρτιο του 2021 κι έλαβε σήµερα την επιστολή από την ΑΑ∆Ε, θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01/01/2021, να προχωρήσει στις όποιες αντικαταστάσεις τιµολογίων πώλησης (εφόσον είχε διενεργήσει πωλήσεις) και να κάνει διακοπή εργασιών µε την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των δικαιωµάτων του.

Είναι συνεπώς εξαιρετικά επικίνδυνο και κοστοβόρο, να επιλέξει συνειδητά ο οποιοσδήποτε να µην ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Συµπέρασµα: Ελέγξτε τις επιδοτήσεις που έχετε λάβει, είτε φέτος, είτε τα προηγούµενα έτη και ενηµερώστε το λογιστή σας. Φροντίστε ό,τι κάνετε να το κάνετε από µόνοι συνειδητά, διότι αν σας προλάβει ο έλεγχος και σας βρει εκτός βιβλίων ενώ έχετε την υποχρέωση να ενταχθείτε, τότε το πρόστιµο είναι απείρως µεγαλύτερο (2.500 ευρώ).

Ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Η ΑΑ∆Ε έχει αποφασίσει ότι από 1/1/2023 θα πρέπει τα τιµολόγια πώλησης που εκδίδετε, να διαβιβάζονται στα MyDATA την επόµενη µέρα από την ηµέρα έκδοσης. Αυτό µε λίγα λόγια σηµαίνει ότι καθίσταται πλέον πρακτικά αδύνατη η διαβίβαση των πωλήσεων σας από το λογιστή σας. Η καλύτερη λύση είναι να συνεννοηθείτε (όσοι δεν το κάνετε ήδη) µε τις αγοράστριες εταιρείες, εµπόρους, κλπ., να εκδίδουν για λογαριασµό σας µε τη µέθοδο της αυτοτιµολόγησης.

Έλεγχος κινήσεων για τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους

Κάντε ελέγχους (όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη) στα τιµολόγια και στα έξοδα σας, µην τυχόν και λείπουν παραστατικά ή ξεχάσατε οτιδήποτε και προσδιορίστε περίπου που βρίσκεστε σε επίπεδο καθαρών κερδών, για να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων όταν θα συνταχθεί η φορολογική σας δήλωση.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: