Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Εν αρχή η πολιτική

Εν αρχή η πολιτική


Η απουσία πιστοποίησης του δενδροκοµικού φυτευτικού υλικού αποτελεί µεγάλο κενό στην πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα µας. Η Ελλάδα είναι δενδροκοµική χώρα, έχει κατάλληλες εδαφο-κλιµατικές συνθήκες για ανταγωνιστική παραγωγή πιστοποιηµένων δενδρυλλίων οπωροφόρων. Όµως αντί να εξάγει, εισάγει. Η πολιτική Ηγεσία του αγροτικού υπουργείου δεν φαίνεται να καταλαβαίνει.

Η αρµόδια Υπηρεσία δηλώνει «µην ενοχλείτε»· εκδηλώνει άρνηση σε κάθε πρόταση. Για εκσυγχρονισµό και επικαιροποίηση  του βασικού νόµου 1564/1985 ο οποίος σε δύο χρόνια θα σαρανταρίσει· αρκετές διατάξεις του πρέπει να καταργηθούν, άλλες να τροποποιηθούν και άλλες να προστεθούν· για να επεκταθεί η πιστοποίηση και στο φυτευτικό υλικό των οπωροφόρων και όχι µόνο. Γιατί αυτή η άρνηση;

Η απάντηση δίδεται στην απαρχαιωµένη διατύπωση που υπάρχει στο καθηκοντολόγιο του προϊστάµενου της ∆/νσης Α∆Α ΨΖ∆ΣΑ 4653 ΠΓ – 1Ρ1 της 23ης Ιουνίου 2021 σελ. 78-87, όπου απουσιάζουν τα παραπάνω.

Η ∆/νση για το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να είναι Επιτελική. Πρέπει αυτή να σχεδιάζει την πολιτική. Όχι όπως γράφει η παραπάνω Α∆Α «να εποπτεύει την εφαρµογή της πολιτικής…». Ποιος σχεδιάζει την πολιτική; Μην το ψάχνετε· κανένας! Πολιτική είναι «απόψε αυτοσχεδιάζουµε».

∆εν υπάρχει αγροτική πολιτική. ∆εν υπάρχει Επιτελικό Αγροτικό Κράτος. Το ισχύον Οργανόγραµµα του υπουργείου είναι για τα µπάζα. Με Υπηρεσίες να έχουν µπερδεµένες αρµοδιότητες· oλίγον από Επιτελικές, oλίγον από Εκτελεστικές και ολίγον από Ελεγκτικές. Για να διεκπεραιώνουν την καθηµερινότητα και να τρέχουν πυροσβεστικά για ανακύπτοντα προβλήµατα. 

Στην παραπάνω Α∆Α γράφονται και ανακρίβειες, όπως ότι η ∆/νση «Εποπτεύει την ενσωµάτωση της Ενωσιακής νοµοθεσίας…»· αλλά αυτή η ίδια η ∆/νση ενσωµατώνει τη σχετική Ενωσιακή νοµοθεσία µε διαδικασίες του νόµου 1564/1985· δεν την ενσωµατώνει κάποιος άλλος και η ∆/νση απλά να εποπτεύει! Αλλά τι να περιµένει κανείς από ένα ∆ηµόσιο που διοικείται από κοµµατικούς γραµµατείς;

*Πρώην διευθυντή Υπουργείου Γεωργίας,  συντάκτη του ν. 1564/1985 για το πολλα-πλασιαστικό υλικό, πρώην FAO expert

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: