Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Eπαναληπτικοί ψεκασμοί στα όψιμα αμπελοτόπια της Κρήτης ενάντια στην ευδεμίδα
Eπαναληπτικοί ψεκασμοί στα όψιμα αμπελοτόπια της Κρήτης ενάντια στην ευδεμίδα

Eπαναληπτικοί ψεκασμοί στα όψιμα αμπελοτόπια της Κρήτης ενάντια στην ευδεμίδα


Ιδιαιτέρως τη φετινή χρονιά η πίεση είναι αυξηµένη, καθώς σηµαντικοί πληθυσµοί εξελίσσονται στα προσβεβληµένα σταφύλια από την προηγούµενη γενιά.

Στις υπόλοιπες περιοχές ωστόσο παρουσιάζεται σταδιακά µείωση, καθώς οι ωοτοκίες στις πρώιµες περιοχές σχεδόν µηδενίστηκαν ενώ στις µεσοπρώιµες εµφανίζονται µέτριες και σε µεγάλη πτώση σε σχέση µε την περασµένη εβδοµάδα.

Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, η διενέργεια επαναληπτικού ψεκασµού στις όψιµες ζώνες µέσα στο Σαββατοκύριακο αποτελεί µονόδροµο, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν σηµαντικές ζηµιές στα σταφύλια, λίγες µέρες πριν αρχίσει ο τρύγος. Σηµειώνεται, επίσης, πως είναι αναγκαία η πλήρης κάλυψη των τσαµπιών, καθώς όσα σταφύλια παραµένουν κρυµµένα στο εσωτερικό του φυλλώµατος συνήθως είναι τα πρώτα που προσβάλλονται.

Επιπλέον, συστήνεται κάθε σειρά να ψεκάζεται και από τις δυο πλευρές, µε τα ψεκαστικά να είναι σωστά ρυθµισµένα και η ταχύτητα των τρακτέρ µικρή.

Ας σηµειωθεί πως οι ψεκασµοί που γίνονται αργά από το σούρουπο έως και τις πρώτες βραδινές ώρες που δραστηριοποιούνται οι πεταλούδες έχουν αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσµατικοί.

Οι προσβολές από την ευδεµίδα κατά την παρούσα χρονική στιγµή είναι εξαιρετικά σηµαντικές όσον αφορά τις τελικές αποδόσεις, καθώς µπορεί να προκαλέσει άµεσα σηµαντικές απώλειες στην ηρτηµένη σταφυλοπαραγωγή.

Έµµεσα, προκαλούνται και ζηµιές δευτερογενώς, καθώς κατά κανόνα τις προσβολές από ευδεµίδα ακολουθούν διάφορες σήψεις, µε κυριότερες αυτές του βοτρύτη και της όξινης σήψης.

Τονίζεται ότι λόγω της χρονικής εγγύτητας µε την ωρίµανση και συγκοµιδή των σταφυλιών, οφείλεται να αποδίδεται ακόµη υψηλότερη προσοχή στο χρονικό όριο ηµερών τελευταίας εφαρµογής κάθε σκευάσµατος πριν την συγκοµιδή (phi) και έτσι συνιστάται να χρησιµοποιούνται σκευάσµατα µικρής υπολειµµατικής διάρκειας ή/και εντοµοκτόνα µε βάση τον βάκιλο θουριγγίας (Bacillus thuringiensis).

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: