Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Επεκτείνουν την συνεργασία τους CEMA και FAO με σκοπό την περαιτέρω μηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής
Επεκτείνουν την συνεργασία τους CEMA και FAO με σκοπό την περαιτέρω μηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής

Επεκτείνουν την συνεργασία τους CEMA και FAO με σκοπό την περαιτέρω μηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής


Όταν η μηχαοποίηση υιοθετηθεί εντατικά, μπορεί να προσφέρει μια σειρά από οφέλη, συμβάλλοντας στη μείωση της χειρωνακτικής εργασίας και των εργατικών εξόδων, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και στον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. Η πλήρης μηχανοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι για τις αγροτικές εργασίες – και αποτελεί βασικό συστατικό για την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων αγροδιατροφής.

Η παραγωγή και η διανομή μηχανημάτων και εξοπλισμού για την αγροτική ανάπτυξη, και οι καινοτομίες στον τομέα αυτό, καθοδηγούνται από τον ιδιωτικό τομέα και απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Για να καταστεί η μηχανοποίηση πραγματικά βιώσιμη – οικονομικά βιώσιμη, κοινωνικοοικονομικά αποδεκτή και φιλική προς το περιβάλλον – πρέπει να είναι έξυπνη για το κλίμα και οικονομικά προσιτή, ειδικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας, και διαθέσιμη σε ομάδες που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση και την σωστή χρήση γεωργικών εισροών, όπως οι γυναίκες και οι νέοι αγρότες.

Καθώς τα μέσα τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα εξελίσσονται, πολλαπλασιάζονται και οι ευκαιρίες για τη μηχανοποίηση ώστε να συμβάλει πραγματικά στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Η ψηφιοποίηση προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για κέρδη παραγωγικότητας, βιωσιμότητα των συστημάτων αγροδιατροφής και καινοτομίας στον γεωργικό τομέα, αλλά η διασφάλιση της επιτυχούς υιοθέτησής τους, ειδικά σε τομείς όπου το τεχνολογικό γνωστικό υπόβαθρο είναι χαμηλότερο, απαιτεί τη κινητοποίηση των πιο καταρτισμένων μελών της αλυσίδας αξίας όπως κατασκευαστές, έμποροι, επισκευαστές και ψηφιακοί πάροχοι λύσεων, δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις χρηματοδότησης και πάροχοι υπηρεσιών ενοικίασης μηχανοποίησης.

Αυτή η διαδικασία μηχανοποίησης υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και την European Agricultural Machinery Industry Association (CEMA), οι οποίοι συνεργάζονται από το 2015 για την προώθηση της περιβαλλοντικά  βιώσιμης γεωργικής εκμηχάνισης σε όλη την αλυσίδα αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων, από την παραγωγή έως τη μετά τη συγκομιδή χειρισμό και επεξεργασία. Η CEMA, μια ένωση της οποίας το δίκτυο αντιπροσωπεύει τόσο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όσο και πολυάριθμες ευρωπαϊκές ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, εργάζεται για την προώθηση γεωργικών μηχανημάτων και λύσεων για βιώσιμη γεωργία. Τα τελευταία επτά χρόνια, η εταιρική σχέση έχει επικεντρωθεί σε περιοχές όπου η εκμηχάνιση έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες να αυξήσει τη γεωργική παραγωγή και την παραγωγικότητα, βελτιώνοντας τους όρους διαβίωσης.

Η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ FAO και CEMA υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία του Πλαισίου για τη Βιώσιμη Γεωργική Μηχανοποίηση στην Αφρική (F-SAMA). Το F-SAMA κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2018 μετά από μια παναφρικανική συμβουλευτική διαδικασία που διεξήχθη από την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης και τον FAO. Το πλαίσιο βοηθά στην καθοδήγηση των πολιτικών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με την ενσωμάτωση της βιώσιμης γεωργικής μηχανοποίησης σε εθνικά και περιφερειακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στην ενίσχυση της αγροτικής ισχύος μέσω τεχνολογίας και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προώθηση καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης και ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων για την παραγωγή και τη διανομή εισροών μηχανοποίησης Κράτη μέλη της AUC και περιφερειακές οικονομικές κοινότητες στην Αφρική.

Στο πλαίσιο του αυξανόμενου κόστους λιπασμάτων και ενέργειας, που επιδεινώνεται από τις συγκρούσεις, την κλιματική αλλαγή και την πανδημία COVID-19, ο FAO και η CEMA έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν την κοινή τους συνεργασία – ανανεώνοντας τη συνεργασία τους για άλλα τέσσερα χρόνια – με στόχο την προώθηση νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικά μοντέλα και αύξηση των διαθέσιμων δεδομένων για τα γεωργικά μηχανήματα.

Στο μέλλον, ο FAO και η CEMA θα παρέχουν επίσης υποστήριξη για τη βελτίωση του γεωγραφικού εύρους και κάλυψης της F-SAMA. Αυτό θα βασιστεί στο έργο που έχει αναλάβει μέχρι τώρα ο FAO, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας σειράς διδακτικών υλικών και την παροχή ανάπτυξης ικανοτήτων για επενδυτές και παρόχους υπηρεσιών μηχανοποίησης.

Στις 9 Ιουνίου 2022, η CEMA και ο FAO συναντήθηκαν για να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για μια ολοένα πιο στενή συνεργασία. Κατά τη διάρκεια μιας υβριδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο FAO στη Ρώμη, οι δύο οργανισμοί περιέγραψαν μελλοντικά σενάρια για παρεμβάσεις βιώσιμης μηχανοποίησης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο επικεφαλής επιστήμονας του FAO Ismahane Elouafi, ο Πρόεδρος της CEMA Thierry Krier και εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου τόσο από τον FAO όσο και από τον CEMA, καθώς και την Εξοχότητά Mietani Chauke, Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ζιμπάμπουε.

Η σχετική ανακοίνωση για την επέκταση της συνεργασίας CEMA – FAO διαθέσιμη εδώ

 

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: