Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Γράμμα κενό το πλαίσιο προστασίας αγροτών, προειδοποιεί η Επιτροπή
Γράμμα κενό το πλαίσιο προστασίας αγροτών, προειδοποιεί η Επιτροπή

Γράμμα κενό το πλαίσιο προστασίας αγροτών, προειδοποιεί η Επιτροπή


Στις καλένδες έχουν παραπέµψει δώδεκα κράτη µέλη την οδηγία της Κοµισιόν για ενσωµάτωση στο εθνικό τους δίκαιο 16 κανόνων που απαγορεύουν τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές στον αγροδιατροφικό τοµέα. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά  των 12 κρατών µελών, αποστέλλοντας σε πρώτη φάση σχετικές προειδοποιητικές επιστολές.

Συγκεκριµένα, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,  Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πολωνία, Πορτογαλία,  Ρουµανία, Σλοβενία και Τσεχία, καλούνται να ενσωµατώσουν εντός διµήνου την οδηγία (2019/633) σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασµού γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, η οποία εκδόθηκε στις 17 Απριλίου 2019. Μάλιστα, η Γαλλία και η Εσθονία ενηµέρωσαν ότι η νοµοθεσία τους µεταφέρει µόνο εν µέρει την οδηγία. Σηµειωτέων, η προθεσµία για τη µεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε την 1η Μαΐου 2021.

Μέχρι στιγµής, η Βουλγαρία, η Γερµανία, η ∆ανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Σουηδία και η Φινλανδία κοινοποίησαν στην Επιτροπή ότι έχουν λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη µεταφορά της οδηγίας, δηλώνοντας έτσι την πλήρη µεταφορά της στο εθνικό τους δίκαιο.

Μάλιστα, η χώρα µας, ενσωµάτωσε µε το νόµο 4792/2021 που πήρε ΦΕΚ στις 9 Απριλίου του 2021 την σχετική οδηγία της ΕΕ µε «κορωνίδα» των διατάξεων την πρόβλεψη ότι τα αλλοιώσιµα προϊόντα θα εξοφλούνται σε 30 µέρες και τα λοιπά γεωργικά προϊόντα θα εξοφλούνται σε 60 µέρες. Μέχρι σήµερα, διαπιστώνονται αργοπορίες στην εξόφληση προϊόντων που υπερβαίνουν ακόµα και τους έξι µήνες. Με βάση το νοµοσχέδιο, οι αλλαγές αφορούν όλους τους παραγωγούς µε τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι η οδηγία διασφαλίζει την προστασία όλων των ευρωπαίων γεωργών, καθώς και των µικρών και µεσαίων προµηθευτών, έναντι 16 αθέµιτων εµπορικών πρακτικών από µεγαλύτερους αγοραστές στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων. Η οδηγία καλύπτει γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα που αποτελούν αντικείµενο εµπορίας στην αλυσίδα εφοδιασµού, απαγορεύοντας για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ τέτοιες αθέµιτες πρακτικές που επιβάλλονται µονοµερώς από έναν εµπορικό εταίρο σε άλλον.

Η εν λόγω οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασµού γεωργικών προϊόντων και τροφίµων συµβάλλει στην ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων.

 

Τέλος στις εκπρόθεσµες πληρωµές παραγωγών

Οι 16 αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που πρέπει να απαγορευθούν περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων:

  1. i) εκπρόθεσµες πληρωµές και ακυρώσεις παραγγελιών αλλοιώσιµων τροφίµων την τελευταία στιγµή·
  2. ii) µονοµερείς ή αναδροµικές αλλαγές σε συµβάσεις·

iii) εξαναγκασµό του προµηθευτή να πληρώσει για προϊόντα που σπαταλήθηκαν και

  1. iv) άρνηση σύναψης γραπτών συµβάσεων.

Σύµφωνα µε την οδηγία, οι γεωργοί και οι µικροµεσαίοι προµηθευτές, καθώς και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες κατά των πρακτικών αυτών που εφαρµόζουν οι αγοραστές τους. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ορίσουν εθνικές αρχές που θα διεκπεραιώνουν τις καταγγελίες. Η εµπιστευτικότητα προστατεύεται βάσει των κανόνων αυτών, ώστε να αποφεύγονται τυχόν αντίποινα από τους αγοραστές.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης λάβει µέτρα για την αύξηση της διαφάνειας της αγοράς και την προώθηση της συνεργασίας των παραγωγών. Από κοινού, τα µέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν µια πιο ισορροπηµένη, δίκαιη και αποδοτική αλυσίδα εφοδιασµού στον αγροδιατροφικό τοµέα.», τονίζει σε σχετική ανακοίνωση της η Κοµισιόν

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: