Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική H σημασία της χρήσης χαλκούχων στη δενδροκομία
H σημασία της χρήσης χαλκούχων στη δενδροκομία

H σημασία της χρήσης χαλκούχων στη δενδροκομία


των Ανδρέα ΓιαννόπουλοΥ* & Αντώνη Χόντα*

Το Κορύνεο, ο Εξώασκος, το Φουζικλάδιο, η Ανθράκωση, η Σεπτορίωση, το Γλοιοσπόριο, το Κυκλοκόνιο η Φυτόφθορα, η Κορυφοξήρα και διάφορες Βακτηριώσεις είναι ορισµένες από τις ασθένειες που συναντώνται συχνά στη χώρα µας στα µηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα ακρόδρυα, την ελιά, τα εσπεριδοειδή αλλά και το ακτινίδιο.

Για την εξασφάλιση ποιοτικών προϊόντων, αειφορίας και αύξησης του κέρδους στις καλλιέργειες αυτές, είναι αναγκαία η καταπολέµηση των ασθενειών τους µε τη χρήση χαλκούχων σκευασµάτων.

Η διενέργεια ψεκασµών µε χαλκούχα σκευάσµατα βοηθάει στην πρόληψη των ασθενειών αλλά και την θωράκιση των καλλιεργειών για τα επόµενα καλλιεργητικά στάδια και περιόδους. 

Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του χαλκού είναι: ο πολυθεσικός τρόπος δράσης (παρεµπόδιση ανάπτυξης ανθεκτικότητας), ο συνδυασµός υψηλής αποτελεσµατικότητας και µεγάλης διάρκειας δράσης, το χαµηλό κόστος κ.α..

Η επιλογή της κατάλληλης µορφής χαλκού στο  κατάλληλο στάδιο του βιολογικού κύκλου των µικροοργανισµών καθώς και της καλλιέργειας, συντελεί στη βέλτιστη αποτελεσµατικότητα.

Η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ διαθέτει έναν πλήρη κατάλογο χαλκούχων σκευασµάτων για την κάλυψη κάθε ανάγκης των Ελλήνων δενδροκόµων.

Χαλκούχα Σκευάσµατα της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ:

Nordox 75WG: Το Nordox 75WG είναι το µοναδικό σκεύασµα µε δραστική ουσία το Υποξείδιο του Χαλκού. Έχει τη µεγαλύτερη διάρκεια δράσης απ’ όλες τις µορφές χαλκού, εξαιρετική αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή και υψηλή αποτελεσµατικότητα σε πλήθος ασθενειών.

Kocide 2000 WG: Το Kocide 2000WG, µε δραστική ουσία το Υδροξείδιο του Χαλκού, εξασφαλίζει τη βέλτιστη αποτελεσµατικότητα σε πλήθος ασθενειών, στα στάδια της καλλιέργειας που απαιτείται ταχεία δράση. 

Cuproxat 19SC (Τριβασικός Θειϊκός Χαλκός)
Champ 37,5WG (Υδροξείδιο Χαλκού)

Macc Super 36SC (Υδροξείδιο Χαλκού)

 Cupravit OB 50WP (Οξυχλωριούχος Χαλκός)

 

*Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Καλλιεργειών, Τεχνικής Υποστήριξης & Mkt ∆ενδροκοµίας

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: