Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Η βίαιη υφαρπαγή των πλούσιων βοσκοτόπων
Η βίαιη υφαρπαγή  των πλούσιων βοσκοτόπων

Η βίαιη υφαρπαγή των πλούσιων βοσκοτόπων


Με το 90% των υπαρχόντων & λειτουργούντων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων χωρίς άδεια λειτουργίας, η κτηνοτροφία στην Αττική οδηγείται σε εξαφάνιση. Με τα «σύστηµα της αδειοδότησης» µε µαξιµαλιστικές προδιαγραφές να είναι πάρα πολύ δύσκολο το 90% των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της Αττικής αδυνατεί να πάρει άδειες λειτουργίας (µε περίοδο χάριτος µέχρι τις 31/12/2022!!!), και έτσι η κτηνοτροφία της Αττικής οδηγείται σε εξαφάνιση (2).

Με µόνο το 0,6% του αγροτικού πληθυσµού της Ελλάδας να έχει επαγγελµατική αγροτική κατάρτιση και το 93,9% των αγροτών να βασίζεται στην εµπειρία για να ολοκληρώσει τις αγροτικές δραστηριότητές του, η κτηνοτροφία οδηγείται σε εξαφάνιση (3).

Με το 80% του µοσχαρίσιου κρέατος να εισάγεται µε σκληρό συνάλλαγµα (το 2021 περισσότερο συνάλλαγµα απαιτήθηκε για εισαγωγές κρεάτων από το κόστος εισαγωγής πετρελαίου …) και να εξαρτάται η επισιτιστική ασφάλεια της Ελλάδος από τρίτες χώρες, ενώ δεν αναγνωρίζονται κοινωνικά και φορολογικά οι παχυντές-κτηνοτρόφοι, η κρεοπαραγωγός κτηνοτροφία οδηγείται σε εξαφάνιση (4).

Με τον συστηµατικό αποκλεισµό της Αττικής υπαίθρου από τα Προγράµµατα Τοπικής Αγροτικής Ανάπτυξης µορφής LEADER, η Αττική ύπαιθρος οδηγείται σε ασφυξία από το τσιµέντο και η κτηνοτροφία της Αττικής σε εξαφάνιση (5).

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, 4η γενιά κτηνοτρόφος στην περιαστική κτηνοτροφία (Μενίδι, Αττικής), γραµµατέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε επιλεκτικά τέσσερις φωτοερµηνείες από την ίδια περιοχή της Ανατολικής Αττικής τα έτη 1945, 1960, 1972 και 2009, στις παρυφές του Υµηττού.

Είναι σαφής η έντονη αστικοποίηση-οικοπεδοποίηση-τσιµεντοποίηση εις βάρος των εκτάσεων χαµηλής βλάστησης και τα «βαφτίσια» των βοσκοτόπων σε «δάση» το διάστηµα 1945-2009. ∆ιάφορες καλύψεις γης που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 21% της περιοχής µελέτης, µετατράπηκαν σε οικισµούς και τεχνητές επιφάνειες.

Τους χάρτες πήρε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής από τον κ ∆ηµήτριο Κοτσώνη, από την Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδας.

∆είχνει ότι οι εκτάσεις που συνήθως ήταν βοσκότοποι (χαµηλής βλάστησης, πορτοκαλί), από χώροι άσκησης επαγγελµατικής κτηνοτροφίας το 1945, κατέληξαν να «βαφτιστούν» δάση (πράσινο) το 2009 και οικισµοί (µώβ). Όλα εις βάρος της ισορροπίας του περιβάλλοντος και της βιωσιµότητας (αειφορίας) της περιαστικής υπαίθρου. Όλα εις βάρος της κτηνοτροφίας της Αττικής. Μοιάζει σαν να έχει «συνωµοτήσει» όλη η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, Υπάλληλοι Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εκλεγόµενοι Πολιτικοί) και οι κερδοσκόποι καταπατητές οικοπεδοποιητές της Ελληνικής γης, για να στερήσουν την παραδοσιακή κτηνοτροφία της Αττικής από τις βασικές προϋποθέσεις άσκησης κτηνοτροφικής επιχειρηµατικότητας, που είναι ο απαραίτητος ζωτικός χώρος επιβίωσης της Αττικής κτηνοτροφίας.

Ο Γιάννης Κοντογιάννης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής πρώτη προτεραιότητα για την συνέχεια της κτηνοτροφικής επιχειρηµατικότητας την εξασφάλιση σταθερής χρήσης γης για την παραγωγή τροφής για τους κατοίκους µιας περιοχής. Μάλιστα µετά την πανδηµία όπου δοκιµάστηκαν οι µεταφορές και οι αγροδιατροφικέςς αλυσίδες, αλλά και η ανάγκη αυτάρκειας σε κάθε περιοχή, ο κ Γ. Κοντογιάννης επαναφέρει ως προτεραιότητα, έναντι των τσιµέντων και της οικοπεδοποίησης, την τοπική αγροδιατροφική ασφάλεια, και στα ζωικά προϊόντα.

Οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι της Αττικής φρόντισαν επί αιώνες και διατήρησαν ισόρροπα το περιβάλλον στην Αττική Ύπαιθρο, ΑΕΙΦΟΡΑ. Η ζωντανή Αττική Ύπαιθρος συµβάλει στην επιβίωση της µεγάλης τσιµεντένιας τεχνητής πόλης που συγκεντρώνει πάνω από το µισό του πληθυσµού όλης της Ελλάδος. Η ποιµενική κτηνοτροφία µε εισόδηµα µερικές δεκάδες Ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο ∆ΕΝ µπορεί να ανταγωνισθεί τα µερικές χιλιάδες Ευρώ που αποφέρουν οι αγοραπωλησίες ανά τετραγωνικό µέτρο στην Αττική γη. Η ισχυρή κερδοσκοπική διάθεση του real estate καταστρέφει την Αττική κτηνοτροφία.

Η κα Αθηνά Μιχαηλίδου (Μέγαρα, Πρόβειο ΚΟΡ∆ΑΛΗ) ανέφερε ότι στις τακτικές και συνεχείς δηµόσιες διαδικτυακές συζητήσεις του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» κάθε Τετάρτη, στις 21.30, έχει καταγραφεί η µακροχρόνια συστηµατική (?) απαξίωση της κτηνοτροφίας και του τρόπου ζωής των κτηνοτρόφων. Πρόκειται σχεδόν για κοινωνικό bullying. Όταν τα βουνά τα διαχειρίζονταν τα τσελιγκάτα (ιδιότυποι συνεργατισµοί των κτηνοτρόφων µιας περιοχής), τα βουνά (και τα δάση τους) ήταν αειφόρα, ζωντανά και δεν καίγονταν.

Στη Γαλλία, από όπου εισάγει η Ελλάδα τα περισσότερα κρέατα είναι ανεγνωρισµένο το επάγγελµα του κτηνοτρόφου-παχυντή προβάτων και την εµπειρία τους θα µπορούσε να µεταφέρει και στην Ελλάδα η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος-Ε∆ΟΚ που οργάνωσε Επίσκεψη Μάθησης 18/6-2/7/2022 στη Γαλλία.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη τονίζει ότι οι κτηνοτρόφοι φροντίζουν το ελληνικό περιβάλλον συνεχώς, 365 µέρες τον χρόνο, χωρίς διακοπές και βέβαια χωρίς «διακοπές». Αυτή η συνεχής, νυχθηµερόν, απασχόλησή µε τα ζωντανά, δυστυχώς αφήνει χώρο για περίεργα «παιχνίδια» εις βάρος των κτηνοτρόφων, εις βάρος της κτηνοτροφίας, εις βάρος των τόπων, εις βάρος του περιβάλλοντος και εις βάρος της οικονοµίας.

Το 1958 το Ελληνικό κράτος κατέγραφε το 56% της επιφάνειας ως βοσκοτόπους. Τα έτη 1971, 1981, 1991 η ΕΣΥΕ δείχνει το 40% ως βοσκοτόπους στην Ελλάδα. Πως γίνεται σήµερα οι βοσκότοποι να είναι ΜΟΝΟ το 10-12% της Χώρας;  Πως γίνεται σήµερα οι βοσκότοποι να είναι ΜΟΝΟ το 10-12% της Χώρας; Πώς γίνεται σήµερα, πέντε (5) χρόνια µετά το 2017 να µην έχουν γίνει ακόµα οι Μελέτες βοσκοϊκανότητας των βοσκησίµων γαιών στην Αττική και αλλού και να καταστρέφεται η κτηνοτροφία από τα εµπορικά κυκλώµατα των ζωοτροφών & εισαγόµενων πρωτεϊνών, ενώ το παραγόµενο ζωικό προϊόν καταντάει χωρίς ταυτότητα? Πότε αυτές οι µελέτες βοσκοϊκανότητας θα γίνουν λειτουργικές για τους κτηνοτρόφους και την ελληνική κτηνοτροφία? Όταν εκλείψουν όλοι οι κτηνοτρόφοι-φροντιστές του φυσικού και κοινωνικού τοπικού περιβάλλοντος?

Και η κα Μάγδα Κοντογιάννη δηλωσε: «η περιαστική κτηνοτροφία της Αττικής καταστρέφεται και η κατάρρευση της υπαίθρου της Αττικής πιθανόν να συµπαρασύρει σε κατάρρευση την µεγάλη τσιµεντένια αστική περιοχή. Απαιτείται άµεση δράση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία µέχρι σήµερα δεν ανταποκρίνονται στις έγγραφες επισηµάνσεις του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής».

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: