Αγροτικές ειδήσεις,νέα για γεωργία,κτηνοτροφία,τεχνολογίες,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Κλείνει η ψαλίδα ανισότητας ανδρών και γυναικών στις συντάξεις
ΕΕ: Κλείνει η ψαλίδα ανισότητας ανδρών και γυναικών στις συντάξεις

Κλείνει η ψαλίδα ανισότητας ανδρών και γυναικών στις συντάξεις


Κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες μειώθηκε το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων στη χώρα μα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, η χώρα μας, με τις συνταξιοδοτικές παροχές των γυναικών να είναι κατά 25% χαμηλότερες σε σχέση με αυτές των ανδρών, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που κινείται στο 30%.

Όπως επισημαίνει η Eurostat, με την πάροδο του χρόνου το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων (ηλικίας άνω των 65 ετών) μειώνεται και είναι το 2018 4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με το 2010 (34%).

Παραμένει βέβαια δεδομένο, το γεγονός ότι οι γυναίκες λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την έκταση του χάσματος να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό.

Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται στο Λουξεμβούργο, όπου οι γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών έλαβαν το 2018 43% χαμηλότερη σύνταξη από τους άνδρες και ακολουθούν από κοντά, η Μάλτα (42%), η Ολλανδία (40%), η Αυστρία (39%), η Κύπρος (38%) και η Γερμανία (37%). Από την άλλη πλευρά, οι μικρότερες διαφορές στο εισόδημα των συνταξιούχων μεταξύ ανδρών και γυναικών παρατηρήθηκαν σε Εσθονία (1%), Δανία (7%), Σλοβακία (8%), Τσεχία (13%) και Ουγγαρία (16%).

Σε σύγκριση με το 2010, το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων μειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι πιο αισθητές μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (από 37% το 2010 σε 25% το 2018), τη Δανία (-11 ποσοστιαίες μονάδες), το Βέλγιο και τη Σλοβενία (κατά 10 μονάδες κάθε μία) καθώς και στην Γαλλία. Αντίθετα, το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων αυξήθηκε σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ από το 2010. Η σημαντικότερη αύξηση παρατηρήθηκε στη Μάλτα (από 22% το 2010 σε 42% το 2018 ή +20 π.μ.), ακολουθούμενη από τη Λετονία (9 ποσοστιαίες μονάδες) Κροατία (4 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ παρέμεινε αμετάβλητη στη Σλοβακία.

Σε αντίθεση βέβαια με το κλείσιμο της ψαλίδας στις συντάξεις ανδρών και γυναικών, αυξάνεται το ποσοστό των συνταξιούχων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 στους 7 συνταξιούχους βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Συγκεκριμένα, το 2018, το ποσοστό των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών που βρέθηκαν να κινδυνεύουν από τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν 15%, λίγο πάνω από το 14% το 2017. Βέβαια, οι συνταξιούχοι κινδυνεύουν λιγότερο απ’ ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός σε ηλικία εργασίας ήτοι μεταξύ 16 και 64 ετών, που το ποσοστό που βρίσκεται αντιμέτωπο με την φτώχεια, το ίδιο διάστημα εκτιμάται σε 17%.

Αναλυτικά, σε αντίθεση με το χάσμα στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μεταξύ των φύλων, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τους συνταξιούχους αυξάνεται σταδιακά από το 2013, όταν ήταν κάτω από 13%, αναπηδώντας το 2018 πολύ πάνω από το επίπεδο του 2010 (14%).

Στην πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ, το ποσοστό των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών που θεωρείται ότι κινδυνεύουν από τη φτώχεια κυμαίνεται μεταξύ 10% και 30%. Οι τέσσερις χώρες με ποσοστό κινδύνου φτώχειας άνω του 30% το 2018 ήταν η Εσθονία (54%), η Λεττονία (50%), η Λιθουανία (41%) και η Βουλγαρία (30%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά το 2018 καταγράφηκαν στη Σλοβακία (6%), τη Γαλλία (8%), την Ελλάδα (9%), τη Δανία, το Λουξεμβούργο και την Ουγγαρία (από 10%).

Σε ολόκληρη την ΕΕ από το 2010 έως το 2018, το ποσοστό των γυναικών συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ήταν περίπου 3 με 4 ποσοστιαίες μονάδες ) υψηλότερο από το ποσοστό των ανδρών συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα, το 2018, το ποσοστό των γυναικών συνταξιούχων που επλήγησαν από τη φτώχεια ήταν υψηλότερο από το ποσοστό των ανδρών συνταξιούχων σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ: Λιθουανία, Εσθονία, Βουλγαρία, Τσεχία, Λετονία και Ρουμανία. Αντίθετα, τρεις χώρες είχαν υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας για τους άνδρες συνταξιούχους απ ‘ό, τι για τους συνταξιούχους και αυτές ήταν η Ισπανία, η Μάλτα και η Ιταλία.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: