Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Λιγότερα στρέμματα στις δεσμεύσεις αγροτών για την πληρωμή της Β’ δόσης
Λιγότερα στρέμματα στις δεσμεύσεις αγροτών για την πληρωμή της Β' δόσης

Λιγότερα στρέμματα στις δεσμεύσεις αγροτών για την πληρωμή της Β’ δόσης


Να αποφευχθεί η απένταξη Νέων Αγροτών που εµφάνισαν µέσα στην 3ετία µειωµένες στρεµµατικές εκτάσεις και την άρση πολλών απαιτήσεων τροποποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων όλων των δικαιούχων, προβλέπει υπουργική απόφαση η οποία ανοίγει το δρόµο για τη 2η και τελική πληρωµή του Μέτρου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την απόφαση (ΦΕΚ Β’/2415/2020) οι δικαιούχοι πλέον έχουν το δικαίωµα να εµφανίζουν µία µείωση µέχρι 5% στην στρεµµατική τους έκταση (τυπική απόδοση) σε σχέση µε αυτή που δήλωσαν αρχικά. ∆ηλαδή, ένας Νέος Αγρότης που µπήκε στο πρόγραµµα το 2016 µε τυπική απόδοση 10.000 ευρώ, αν εµφάνισε στο ΟΣ∆Ε του 2020 τυπική απόδοση από 9.500 ευρώ και άνω, δεν θα θεωρείται ότι παρέκκλινε από τις δεσµεύσεις του.

Όσον αφορά τώρα τις τροποποιήσεις των επενδυτικών σχεδίων. Πρώτον, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να τροποποιήσουν το σχέδιό τους, ακόµα κι αν δεν έπιασαν όλους τους στόχους, αρκεί να έπιασαν έναν εξ αυτών. ∆ηλαδή, αν για παράδειγµα κάποιος νέος αγρότης είχε θέσει στο επενδυτικό του πλάνο ως έναν εκ των στόχων να κάνει βιολογική παραγωγή και δεν τα κατάφερε, δεν χρειάζεται να τροποποιήσει το σχέδιό του. ∆εύτερον, πλέον οι δικαιούχοι δεν έχουν το δικαίωµα µαζί µε το αίτηµα 2ης πληρωµής να προχωρήσουν σε τροποποίηση του σχεδίου τους. Θα πρέπει ένα µήνα πριν την αίτηση να καταθέσουν τα χαρτιά της τροποποίησης.

Όσον αφορά τώρα το αίτηµα πληρωµής, το σύστηµα θα πρέπει βάσει θεσµικού πλαισίου να ανοίξει τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου, ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανότερο να ξεκινήσει η διαδικασία από το ερχόµενο Σεπτέµβριο.

Αναλυτικότερα στην τροποποιητική ΥΑ αναφέρονται τα εξής:

 

Άρθρο 4: Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: 1. Η περίπτωση 1.9 της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.9 Να διατηρεί τουλάχιστον το 95% της αρχικής παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) της εκµετάλλευσης µε την οποία εγκρίθηκε για το Υποµέτρο 6.1 έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.».

Άρθρο 7: Στο άρθρο 21 «Τροποποίηση – Μεταβολή πράξης » τροποποιείται ως εξής:
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1.1 της παραγράφου 

1 «Το αίτηµα τροποποίησης/µεταβολής µπορεί να αποτελεί και τµήµα του αιτήµατος πληρωµής» διαγράφεται.
2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Υποβολή αιτήµατος τροποποίησης απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

  • Αλλαγή του/των στόχου/ων του επιχειρηµατικού σχεδίου (είδους ή αριθµού αυτών). Ωστόσο δεν απαιτείται τροποποίηση στην περίπτωση που παραµένει και επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας από τους στόχους που περιλαµβάνονταν στην αρχική αίτηση στήριξης.
Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: