Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Με αναβαθμισμένο ρόλο οι βιοδιεγέρτες βάζουν πλάτη για μέγιστες αποδόσεις
Με αναβαθμισμένο ρόλο οι  βιοδιεγέρτες βάζουν πλάτη  για μέγιστες αποδόσεις

Με αναβαθμισμένο ρόλο οι βιοδιεγέρτες βάζουν πλάτη για μέγιστες αποδόσεις


της Φωτεινής Γιαννακοπούλου – ΓΔ ΣΠΕΛ και 
της Κατουλιέρης Αγάπης – Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΣΠΕΛ

Οι βιοδιεγέρτες ανήκουν σε µία σχετικά νέα κατηγορία των ειδικών προϊόντων θρέψης. Η επίδρασή τους στην ανάπτυξη των φυτών προέρχεται από την ικανότητά τους να µεταβάλλουν τις φυσιολογικές διαδικασίες στο φυτό, διαφοροποιώντας το µεταβολισµό του. Με τον τρόπο αυτό το φυτό γίνεται πιο ανθεκτικό σε συνθήκες περιβαλλοντικής καταπόνησης και συγκεκριµένα αυξάνεται η αντοχή του σε συνθήκες ξηρασίας, υψηλής αλατότητας, έλλειψης νερού και δυσµενών θερµοκρασιών (που συχνά συνδέονται µε οξειδωτικό stress). Επίσης, µε αυτόν τον τρόπο το φυτό µπορεί να αξιοποιεί πιο αποτελεσµατικά το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία, αλλά και να βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που αποδίδει. Η αποτελεσµατικότητά τους εξαρτάται από παράγοντες, όπως η θρεπτική κατάσταση του φυτού, οι εδαφικές ιδιότητες και οι συνθήκες καταπόνησης που επικρατούν κατά τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου.

Ορισµός των βιοδιεγερτών

Στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό ΕΕ 1009/2019, που θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τη διάθεση προϊόντων λίπανσης ορίζει ως βιοδιεγέρτης φυτών ότι είναι προϊόν λίπανσης της ΕΕ που έχει ως λειτουργία να διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά στοιχεία, µε µοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού και της ριζόσφαιρας του φυτού: α) αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων, β) αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις, γ) χαρακτηριστικά ποιότητας ή δ) διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα».

Κατηγορίες βιοδιεγερτών

Οι βιοδιεγέρτες διακρίνονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες: α) µικροβιακοί και β) µη µικροβιακοί. Στους µικροβιακούς βιοδιεγέρτες ταξινοµούνται ένας ή και περισσότεροι µικροοργανισµοί, ενώ στους µη µικροβιακούς βιοδιεγέρτες περιλαµβάνονται
1) Χουµικές ουσίες.
2) Εκχυλίσµατα φυκών και φυτικών µερών, δηλαδή προϊόντα που περιέχουν ορµόνες, µε ενεργά συστατικά τις κυτοκινίνες και τις αυξίνες. 3) Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και αµινοξέα. 4) Μικροβιακά εµβόλια.

5) ανόργανες ενώσεις.

6) Άλλες κατηγορίες (όπως χιτοζάνη και άλλα βιοπολυµερή, βεταΐνες).

Οι κυριότερες επιδράσεις των βιοδιεγερτών στο έδαφος και στα φυτά είναι οι παρακάτω:

1) Αυξάνουν την αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων (NUE).

2) Αυξάνουν την απόδοση των καλλιεργειών.

3) Ενισχύουν την αντοχή των καλλιεργειών σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης.

4) Αυξάνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων προϊόντων.

5) Αυξάνουν τη διαθεσιµότητα των Θρεπτικών στοιχείων.

6) Συµβάλλουν στη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου των καλλιεργητικών συστηµάτων.

7) Αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της απορρόφησης του νερού από τα φυτά.

8) Βελτιώνουν τη γονιµότητα των εδαφών.

9) Αυξάνουν τη µικροβιακή δραστηριότητα.

10) Ενισχύουν την υγεία των εδαφών.

Η παγκόσµια αγορά των βιοδιεγερτών

Η αγορά των βιοδιεγερτών τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται ραγδαία, ενώ αναµένεται να συνεχίσει µε έντονους ρυθµούς και τα επόµενα χρόνια, αφού θεωρείται ότι θα συνεξελιχθούν µε όλους τους τύπους λιπασµάτων για τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος θρέψης.

Σε πρακτικό επίπεδο παρατηρείται ότι έχουν υιοθετηθεί κυρίως στην Ευρωπαϊκή Αγορά και κυρίως µε διαφυλλικές εφαρµογές. Παράλληλα, συνεχώς αυξάνεται η έρευνα για τη χρήση, την  εφαρµογή και τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας των βιοδιεγερτών, καθώς και η ανάπτυξη νέων προϊόντων µε βιοδιεγέρτες.

Αυξηµένη αντοχή στο αβιοτικό στρες µε τόν καταλληλο βιοδιεγέρτη

του Γιάννη Ρούπα

Η κατάλληλη επένδυση σε µία εποχή σηµαντικών κλιµατικών αναταράξεων συνιστά η θρέψη µε κάποιον εξειδικευµένο βιοδιεγέρτη. Τα προϊόντα αυτά έρχονται να κουµπώσουν πάνω στον µεταβολισµό των καλλιεργήσιµων φυτών, επηρεάζοντας τις εσωτερικές διεργασίες. Τα φυτά που δέχονται την επίδραση ενός βιοδιεγέρτη, συνήθως γίνονται ανθεκτικότερα σε ακραίες περιβαλλοντικές (αβιοτικές) συνθήκες όπως η ξηρασία, ο καύσωνας, ο παγετός και η υψηλή αλατότητα. Η αποτελεσµατικότητα των βιοδιεγερτών εξαρτάται από παράγοντες όπως η θρεπτική κατάσταση των φυτών, οι εδαφικές ιδιότητες και οι συνθήκες καταπόνησης που επικρατούν κατά τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου.

Συνδυασµός µε ένα πλήρες πρόγραµµα λίπανσης

Θρέψη µε βιοδιεγέρτες µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ένα µεγάλο φάσµα καλλιεργειών, είτε αυτό είναι κηπευτικό, δενδροκοµικό ή ακόµη και ανθοκοµικό.      Τα προϊόντα αυτά δεν αποτελούν λίπασµα µε την ευρεία έννοια του όρου, αφού δεν χρησιµοποιούνται συνήθως για να εµπλουτίσουν το έδαφος µε θρεπτικά στοιχεία. Για να αποδώσουν τα αναµενόµενα στις καλλιέργειες, ο παραγωγός θα πρέπει να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του φυτού σε λίπανση, άρδευση και φως. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως οι βιοδιεγέρτες δεν αποτελούν υποκατάστατο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος θρέψης, αλλά ένα φυσικό ντοπάρισµα των φυτών ώστε να αποδώσουν τα µέγιστα σε περιπτώσεις που υπάρξουν εξωγενείς αρνητικές παρεµβάσεις (πχ. προσωρινή ανοµβρία).

Timac Agro | ΛΥ∆Α

Στο επόµενο επίπεδο µε βιοδιεγέρτες Timac Agro | ΛΥ∆Α

του Γιάννη Ρούπα

Με ένα υπερσύγχρονο ψεκαστικό µηχάνηµα της ARCADIA TERRA ενισχύθηκαν οι τρεις τυχεροί παραγωγοί που συµµετείχαν και κέρδισαν στον µεγάλο διαγωνισµό της Timac Agro | ΛΥ∆Α. Οι τρεις νικητές προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της χώρας και εµφανίζουν διαφορετικό καλλιεργητικό προφίλ, µε την εταιρεία να ανταποκρίνεται, προσαρµόζοντας τα νέα µηχανήµατα στις ψεκαστικές ανάγκες του κάθε παραγωγού (εκτατικές ή δενδρώδεις). Οι νικητές του µεγάλου διαγωνισµού που έτρεχε από την αρχή του έτους είναι ο ελαιοκαλλιεργητής Φανούριος Χαλκιαδάκης από το νησί της Κρήτης, ο Αγρινιώτης παραγωγός ακτινιδίου Κουτσουπιάς Κωνσταντίνος και ο πολυπράγµων Χριστόδουλος Καµενίδης, που καλλιεργεί µεταξύ άλλων πατάτες και σκληρό σιτάρι στο Μαυροδέντρι Κοζάνης. Όλοι οι παραγωγοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους στην Agrenda για την καταλληλότητα και τις επιδόσεις του νέου τους ψεκαστικού. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό µπορούσε να αποκτήσει όποιος παραγωγός πραγµατοποιούσε αγορά βιοδιεγερτών άνω των 10 λίτρων (κάθε 10 λίτρα προσµετρούσαν ως 1 συµµετοχή) από τις προϊοντικές γκάµες Fertileader, Fertiactyl και Maxifruit της Timac Agro | ΛΥ∆Α. Οι νικητές του διαγωνισµού αναδείχθηκαν µετά από κλήρωση και τα στοιχεία των νικητών (τακτικών και αναπληρωµατικών) αναρτήθηκαν µετά το πέρας της κλήρωση, στην επίσηµη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άψογες βέργες στις ακτινιδιές µε εφαρµογή Fertiactyl GZ

Περήφανος για τον ακτινιδεώνα του είναι ο παραγωγός Κουτσουπιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος συντηρεί οικογενειακά περί τα 600 στρέµµατα δέντρα στην περιοχή του Αγρινίου. Έχοντας πάντα στο πλευρό του την οικογένειά του, έχει καθετοποιήσει την παραγωγή στο ακτινίδιο, διαθέτοντας συσκευαστήριο και ευρείες συνεργασίες για να διοχετεύει το προϊόν του στην εγχώρια και µη αγορά.

Όπως εξηγεί στην Agrenda, ένα µέρος της επιτυχίας του εγχειρήµατος του το οφείλει στον βιοδιεγέρτη Fertiactyl GZ, ο οποίος του δίνει ισχυρό ξεκίνηµα στο δέντρο και βοηθάει να σχηµατιστούν καλές βέργες, που είναι κρίσιµες για την διατήρηση των αποδόσεων την επόµενη καλλιεργητική περίοδο. «Κάνεις την εφαρµογή για τον επόµενο χρόνο και έχεις την ησυχία σου» σηµειώνει ο παραγωγός.

Η συνεργασία του µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α ξεκίνησε 3 χρόνια πριν και έκτοτε δυναµώνει συνεχώς. Από την εµπορική γκάµα της εταιρείας, ο Κουτσουπιάς Κωνσταντίνος ξεχωρίζει, όπως προαναφέρθηκε, το Fertiactyl GZ και το KSC Sulfacid.

«Το Fertiactyl GZ είναι ο πλέον κατάλληλος βιοδιεγέρτης για την επιτυχή εγκατάσταση των καλλιεργειών και την πρώιµη ανάπτυξη των φυτών. Περιέχει όλα τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας Fertiactyl Complex συµπληρωµένο µε Άζωτο σε ουρική µορφή και Κάλιο σε εξαιρετικά βιοδιαθέσιµη µορφή», θα συµπληρώσει η Ελισάβετ Φλωροσκούφη, Σύµβουλος Θρέψης βόρειας και δυτικής Αιτωλοακαρνανίας της εταιρείας.

Fertileader Rame για αντοχή και ζωντάνια στον ελαιώνα

Από το 1999 παραγωγός στη Γόρτυνα Ηρακλείου είναι
ο Φανούριος Χαλκιαδάκης, µε 200 στρέµµατα Κορωνέικης ή λαδολιάς. Παράλληλα φροντίζει µε µεράκι και 15 στρέµµατα αµπελώνα, έχοντας διάθεση να τα επεκτείνει τα επόµενα χρόνια. Η συνεργασία του µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α ξεκίνησε πριν µία τετραετία. «Από όσα προϊόντα της εταιρείας χρησιµοποιώ, ξεχωρίζω δύο. Το ένα είναι σίγουρα το Rame στην ελιά και το άλλο το Viti για το αµπέλι», εξηγεί ο παραγωγός. Όπως έχει παρατηρήσει, η εφαρµογή του Fertileader Rame βοήθησε τα ελαιόδεντρα να αλλάξουν αµέσως όψη. Κάνοντας χρήση του Fertileader Rame  µε τεχνολογία SEACTIV, τα δέντρα αναθάρρησαν, µε  πιο πράσινο φύλλωµα και µεγαλύτερη ζωντάνια. Όπως συµπληρώνει ο Ηλίας Φραγκιαδάκης, Σύµβουλος Θρέψης νότιου Ηρακλείου και νότιου Ρεθύµνου της Timac Agro | ΛΥ∆Α, το Fertileader Rame µε τεχνολογία SEACTIV αποτελεί ένα σκεύασµα διπλής δράσης, τόσο ως λίπασµα αλλά και ως βιοδιεγέρτης, κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρµογές και ειδικά σχεδιασµένο για καλλιέργειες που εµφανίζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε χαλκό. Ουσιαστικά το σκεύασµα αυξάνει την αντοχή στο αβιοτικό στρες των φυτών και ενισχύει τις φυσιολογικές διαδικασίες τους, εξοικονοµώντας ενέργεια από τις µεταβολικές διεργασίες των δένδρων η οποία µπορεί να διοχετευτεί τελικά στη µεγιστοποίηση του παραγωγικού δυναµικού. Από την άλλη, το Fertlieader Viti «ανεβάζει βαθµούς στο αµπέλι και βοηθάει στο να πάρουµε ποιοτικότερο κρασί», εξηγεί ο παραγωγός Φανούριος Χαλκιαδάκης.

Έως 25% αύξηση αποδόσεων µε το Viti στην πατάτα

Παραγωγός από τα γεννοφάσκια του δηλώνει περήφανα ο Χριστόδουλος Καµενίδης, που καλλιεργεί µία ευρεία γκάµα γεωργικών προιόντων από πατάτες και κρεµµύδια έως τριφύλλια και καλαµπόκι στο Μαυροδέντρι Κοζάνης. Έχοντας εµπειρία µισού αιώνα στο αγροτικό επάγγελµα, γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους τα µυστικά για την επιτυχία στην καλλιέργεια πατάτας. Από τα όσα έχει δει και δοκιµάσει, ξεχωρίζει το Fertileader Viti της Timac Agro | ΛΥ∆Α ως ένα από τα καλύτερα σκευάσµατα που έχει χρησιµοποιήσει.

«Μου φουσκώνει την πατάτα, παίρνω µέχρι 6,5 τόνους το στρέµµα την τελευταία 3ετία» εξηγεί στην Agrenda. «Πριν χρησιµοποιήσω σκευάσµατα της εταιρίας, έβγαζα έως 5,5 τόνους, Μπορώ να πω µε ασφάλεια πως ανάλογα τις καλλιεργητικές συνθήκες και τη ποικιλία, κάποιος που χρησιµοποιεί τα διαφυλλικά σκευάσµατα της Timac Agro | ΛΥ∆Α και ιδιαίτερα το Viti, θα πάρει από 20-25% περισσότερο προϊόν», σηµειώνει ο Χριστόδουλος Καµενίδης.

Ωστόσο, στα δικά του µάτια ξεχωρίζει και το Fertileader Vital για την καλλιέργεια του σκληρού σίτου και όχι µόνο, µε τον τελικό σπόρο να έχει µεγαλύτερο ειδικό βάρος. «Το Fertlieader Vital αποτελεί ένα ευέλικτο λίπασµα – βιοδιεγέρτης κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρµογές. Είναι πλούσιο σε NPK µε ιχνοστοιχεία, ενώ βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και την κίνηση τους µέσα στο φυτό», επισηµαίνει ο ∆ηµήτρης Τσιτσιώκας, Σύµβουλος Θρέψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α στην Κοζάνη.


Φυτοθρεπτική

Εξελιγµένης τεχνολογίας προϊόντα  που θωρακίζουν την παραγωγή

του Βασίλη Κουτσούγερα*

Με κύριο γνώµονα τη στρατηγική για συνεχή αναζήτηση των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο της θρέψης των φυτών, η Φυτοθρεπτική επενδύει σε συνεργασίες, οι οποίες διασφαλίζουν την καλύτερη ανταπόκριση στις αυξηµένες προκλήσεις της γεωργίας του µέλλοντος. Από το Σεπτέµβριο του 2021, η Φυτοθρεπτική είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος ενός από τους µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους εξειδικευµένων προϊόντων θρέψης – βιοδιεγερτών, της Alltech Crop Science, µε έδρα το Κεντάκι των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Τα εξειδικευµένα προϊόντα της Alltech Crop Science, καλύπτουν ειδικές ανάγκες των καλλιεργειών, εστιάζοντας ολιστικά στο έδαφος, στην επίδοση και στην επαγωγή της αντοχής στο stress των καλλιεργειών. Οι εξελιγµένες τεχνολογίες τους βασίζονται σε εκχυλίσµατα ζύµης και βακτηριακούς µεταβολίτες, τεχνολογίες οι οποίες αποτελούν ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η σύγχρονη βιοµηχανία προϊόντων θρέψης και βιοδιέγερσης των φυτών.

Ε∆ΑΦΟΣ

Μία υγιής ριζόσφαιρα αποτελεί το θεµέλιο για υψηλές αποδόσεις

Το Soil-Set AID είναι ένα εξειδικευµένο προϊόν θρέψης των καλλιεργειών, µε µία µοναδική τεχνολογία βακτηριακών µεταβολιτών και φυσικών ενζυµικών συστατικών. Η εφαρµογή του σε αρχικά στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών, ενισχύει το ριζικό σύστηµα και τη φυσιολογική ανάπτυξη του φυτού, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των ωφέλιµων µικροοργανισµών εδάφους.

■ Εφαρµόζεται µέσω υδρολίπανσης, εξασφαλίζοντας στα φυτά τα εξής οφέλη:

■ Υψηλό βαθµό διαλυτοποίησης του Φωσφόρου.

■ Βελτίωση διαθεσιµότητας δυσπρόσιτων θρεπτικών συστατικών.

■ Βελτιστοποίηση ανάπτυξης ωφέλιµων µικροοργανισµών εδάφους.

■ Μεγιστοποίηση εκµετάλλευσης οργανικής ουσίας του εδάφους.

■ Μείωση επιδράσεων καταστάσεων stress.

■ Ισορροπηµένο εδαφικό προφίλ.

Το Soil-Set AID µπορεί να εφαρµοστεί σε κηπευτικά, δενδρώδεις καλλιέργειες, αµπέλι κ.α. Γενική δοσολογία χρήσης: 200 cc /στρέµµα, µέσω υδρολίπανσης.

ΕΠΙ∆ΟΣΗ

Τεχνολογίες αύξησης µεταβολισµού του φυτού και βελτιστοποίησης των αγρονοµικών του χαρακτηριστών.

Impro-Set

Εξελιγµένο υγρό προϊόν θρέψης, τεχνολογίας εκχυλίσµατος ζυµών.

Το Impro-Set είναι ένα καινοτόµο προϊόν θρέψης των καλλιεργειών µε ενσωµατωµένη τεχνολογία ζύµωσης και υψηλής ποιότητας θρεπτικών συστατικών. Ο σχεδιασµός του Impro-Set, έχει βασιστεί σε έρευνα, εξειδικευµένη στη δράση των εκχυλισµάτων ζύµης.

Βασίζεται σε τεχνολογία Alltech και εξειδικεύεται στη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών απόδοσης και ποιότητας των καλλιεργειών.

Το Impro-Set:

■ Εξασφαλίζει ορµονική ισορροπία στα φυτά.

■ Ενισχύει την µεταβολική και φωτοσυνθετική δραστηριότητα.

■ Παρέχει θρεπτικά συστατικά για ενίσχυση των µεταβολικών διεργασιών των φυτών.

■ Μειώνει το αβιοτικό stress.

■ Περιορίζει το ποσοστό περιορισµού απόκλισης της απόδοσης (Yield gap).

■ Βελτιώνει την ποιότητα των καρπών και την µετασυλλεκτική τους διάρκεια.

Το Impro-Set µπορεί να εφαρµοστεί σε κηπευτικά, φυτά µεγάλης καλλιέργειας, δενδρώδεις, αµπέλι, καλλωπιστικά φυτά κ.α). Γενική δοσολογία χρήσης: 60 cc /στρέµµα, µέσω διαφυλλικής εφαρµογής.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ STRESS

Λύσεις αντοχής στο stress των φυτών, µέσω ενεργοποίησης µεταβολικών µονοπατιών των φυτών

ProCROP ISR

Προϊόν ενίσχυσης αντοχής των φυτών σε συνθήκες stress. Το ProCrop ISR είναι ένα προϊόν πειραµατισµού Οµικών Θρέψης (Nutrigenomics), στον Saccharomyces cerevisiae SP.1026. Έχει σχεδιαστεί ειδικά, ώστε να ενισχύει την αντοχή των καλλιεργειών σε συνθήκες stress. Με την εφαρµογή του    ProCrop ISR εξασφαλίζεται:

■ Ενίσχυση της αντοχής των φυτών σε συνθήκες stress.

■ Συµπλήρωσης προγραµµάτων θρέψης και διαχείρισης stress.

■ Ενεργοποίηση µοριακών µονοπατιών σηµατοδότησης φυτικών ορµονών.

Το ProCrop ISR µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κηπευτικά, φυτά µεγάλης καλλιέργειας, δενδρώδεις καλλιέργειες, αµπέλι κ.α), είτε διαφυλλικά, είτε µέσω της υδρολίπανσης. Γενική δοσολογία χρήσης: 100 cc /στρέµµα, µέσω υδρολίπανσης ή διαφυλλικής εφαρµογής.

ProCrop SHIELD

Προϊόν ενίσχυσης αντοχής των φυτών σε συνθήκες stress , µε άµεσο αποτέλεσµα.

Το ProCrop SHIELD είναι ένα προϊόν πειραµατισµού Οµικών Θρέψης (Nutrigenomics), στον Saccharomyces cerevisiae SP.1026. Έχει σχεδιαστεί ειδικά, ώστε να ενισχύει την αντοχή των καλλιεργειών σε συνθήκες stress, µε άµεση αποτελεσµατικότητα.

Το ProCrop SHIELD:

■ Συµπληρώνει τα προγράµµατα θρέψης και διαχείρισης stress.

■ Εφαρµόζεται διαφυλλικά, µε άµεσο αποτέλεσµα.

Το ProCrop SHIELD εφαρµόζεται σε όλες τις καλλιέργειες (Κηπευτικά, Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας, ∆ενδρώδεις καλλιέργειες, Αµπέλι, Καλλωπιστικά φυτά κ.α).Γενική δοσολογία χρήσης: 150 cc /100L, µέσω διαφυλλικής εφαρµογής.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι εγκεκριµένα για χρήση και για Βιολογική Γεωργία.

 *Γεωπόνος MSc – Ανάπτυξη προϊόντων

COMPO EXPERT

Νέα γενιά βιοδιεγερτών από µικροάλγη

της Σωτηρία Μαρουλά*

Το Basfoliar® Spyra είναι ένας νέος, καινοτόµος βιοδιεγέρτης της COMPO EXPERT. Το 100% φυσικό αυτό εκχύλισµα πράσινων (Chlorophyta) και µπλέ µικροαλγών (Oscillatoria), είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικούς παράγοντες και φυσικές ουσίες που ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών:

■ Αµινοξέα

■ Πολυφαινόλες

■ Πολυσακχαρίτες

■ Βιταµίνες

Φυσικές Φυτορµόνες:

■ Αυξίνη:Κυτοκινίνη 1:1

■ Σαλικυλικό οξύ *

■ Γιασµονικό οξύ

■ Αµπσισικό οξύ

■ Γιββερελλίνη

Η εγγυηµένη σύνθεση του Basfoliar® Spyra το καθιστά ένα ξεχωριστό, ισχυρότατο βιοδιεγέρτη µε αντιστρες δράση.

∆ράσεις του Basfoliar® Spyra:

■ Υψηλότερες στρεµµατικές αποδόσεις υπό αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

■ Υψηλότερη αντοχή στις περιβαλλοντικές πιέσεις

■ Ενίσχυση φυσικών µηχανισµών άµυνας
των φυτών.

■ Καλύτερη ανάπτυξη των ριζών και απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.

■ Καλύτερη ανάπτυξη βλαστών.

■ Βελτίωση ανθοφορίας και καρπόδεσης.

■ Κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια.

Συνιστάται ιδιαίτερα ο συνδυασµός Basfoliar® Spyra µε πηγές ασβεστίου.

Το Basfoliar® ​​Spyra SL προκαλεί κινητοποίηση του ασβεστίου προς τους καρπούς, µε αποτέλεσµα την οµοιογενή ωρίµανση, καρπούς µεγαλύτερου µεγέθους και ποιότητας, µε αυξηµένη µετασυλλεκτική αντοχή.

Οι φυτορµόνες, οι αντιοξειδωτικές ουσίες και τα αµινοξέα του Basfoliar® Spyra – µε τις σηµαντικότερες κορυφές του αµινογράµµατος να είναι αυτές της Προλίνης, του Γλουταµινικού και του ασπαρτικού οξέος, εξασφαλίζουν την ισχυρότατη δράση του Basfoliar Spyra ενάντια σε δυσµενείς συνθήκες.

*Γεωπόνος – Product Manager BIO EMEA Crop Manager Trees & Fruits


Medilco Hellas

15 Χρόνια Εµπειρίας στους Βιοδιεγέρτες στην Ελληνική Αγορά

της Βάσιας Σταµούλη*

Μπορεί οι βιοδιεγέρτες να έγιναν περισσότερο δηµοφιλείς στην Ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια λόγω των περιβαλλοντολογικών και όχι µόνο εξελίξεων (βλ. Νέος κανονισµός λιπασµάτων, Ευρωπαϊκή Οδηγία «από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο», κλιµατική αλλαγή, ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών κα),ωστόσο αποτελεί µια κατηγορία προϊόντων θρέψης στην οποία η Medilco Hellas έχει επενδύσει και εξελίξει τα τελευταία 15 χρόνια, στηρίζοντας τον επαγγελµατία καλλιεργητή µε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο εξειδικευµένων βιοδιεγερτών (Totem, Aminofulvat, Herovital Vegetal, Herovital Serie Oro, Heromar, Heroenraiz).’’

Mε γνώµονα την αειφορία και την καινοτοµία η Medilco οδηγεί για ακόµη µια φορά τις εξελίξεις µε τους βιοδιεγέρτες τελευταίας γενιάς: Totem και Αminofulvat . Ο συνδυασµός εφαρµογής τους συµβάλλει καλύτερα στην ενίσχυση της άµυνας των φυτών, τόσο ενάντια σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως το θερµικό στρες και η ξηρασία, όσο και σε φυτοπαθογόνα.

Γιατί είναι σηµαντικοί οι βιοδιεγέρτες στην ανάπτυξη των φυτών;

Οι βιοδιεγέρτες διεγείρουν φυσικές διαδικασίες των φυτών για τη βελτίωση της πρόσληψης θρεπτικών ουσιών, την αποτελεσµατικότητα αυτών των θρεπτικών συστατικών, και την ανοχή στο αβιοτικό στρες στις καλλιέργειας στις οποίες εφαρµόζονται. Έχουν βιοδιεγερτική δράση και πιο συγκεκριµένα, καθώς διασπώνται παράγονται βιοδραστικές ενώσεις που σχετίζονται µε την γρήγορη αύξηση και ανάπτυξη του υπέργειου και του υπόγειου συστήµατος των φυτών.
Η χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες απαιτεί στενή συνεργασία παραγωγών και ειδικών στη θρέψη επιστηµόνων µε καλή γνώση των διεργασιών που γίνονται στο έδαφος και της φυσιολογίας των φυτών.

Totem & Tεχνολογία Orygin 2.0: Ενίσχυση του ριζικού συστήµατος

Η µοναδική τεχνολογία του Τοtem αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και το Πανεπιστήµιο της Γρανάδα όπου και πατενταρίστηκε και περιλαµβάνει φυσικά παράγωγα ζυµώσεων βακτηρίων PGPR (Plant Growth Promoting Rhizhobacteria) του γένους Bacillus, µια σειρά µοναδικών ενώσεων υψηλής δραστικότητας για τα φυτά που προσδίδουν:

■ Ενίσχυση της ανάπτυξης των ριζών.

■ Λιγότερη καταπόνηση κατά την µεταφύτευση.

■ Εξασφάλιση καλύτερης απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων .

■ Μεγάλη αντοχή σε συνθήκες στρες.

■ Καλύτερη πρωιµότητα.

■ Αύξηση αριθµού καρπών ανά φυτό.

Η δράση του Totem επιτρέπει την διάλυση αδιάλυτων θρεπτικών στοιχείων όπως ο Φώσφορος µέσω ενεργοποίησης της φωσφατάσης και µεταφέρει τον δεσµευµένο σίδηρο µέσω µεταφορέων σιδήρου καθιστώντας τον διαθέσιµο για το φυτό. Συνιστάται η εφαρµογή του σε όλες τις καλλιέργειες µέσω υδρολίπανσης από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, για καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και εγκατάσταση του φυτού. Στα κηπευτικά εφαρµόζεται στο τέλος της ηµερήσιας άρδευσης, αφού το έδαφος έχει διαβραχεί καλά σε δοσολογία 250-500 ml/στρ.

Aminofulvat – Ιδανικό φυσικό συµπλήρωµα για εδάφη µε χαµηλή οργανική ουσία

Το Aminofulvat  αποτελεί έναν φυτικής προέλευσης βιοδιεγέρτη µε ολικά αµινοξέα 7% κ.ο. ,φουλβικά οξέα, µπεταΐνες, και ιχνοστοιχεία πλήρως αφοµοιώσιµα για τα φυτά. Ενεργοποιεί το ριζικό σύστηµα των φυτών, βελτιώνει τη δοµή του εδάφους ενισχύοντας τη βιολογική δραστηριότητα και ενεργοποιεί την ανάπτυξη των φυτών και τον µεταβολισµό τους. Η παρουσία των Φουλβικών οξέων που περιέχει είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την γονιµότητα του εδάφους. Παγκοσµίως παρατηρείται µείωση της οργανικής ουσίας και εξάντληση των καλλιεργήσιµων εδαφών. Για το λόγο αυτό η χρήση τους στην σύγχρονη γεωργία κρίνεται επιβεβληµένη.

Χρησιµοποιείται ευρέως και σε υγρή σπορά για αύξηση της βλάστησης των σπόρων.

Σε διαφυλλικές εφαρµογές συνιστάται η δόση 500-750 ml/100 lt νερού, βελτιώνει την απορρόφηση των ανόργανων λιπασµάτων και προστατεύει τα φυτά από καταστάσεις στρες. Είναι συµβατό µε διαλυτά και διαφυλλικά λιπάσµατα, καθώς και µε τα περισσότερα εντοµοκτόνα και µπορεί να εφαρµοστεί ταυτόχρονα µε το νερό άρδευσης σε δοσολογίες 5-12 lt/στρ/ καλλιεργητική περίοδο διαιρεµένο σε δόσεις. Εύρος pH για καλή σταθερότητα των χηλικών συµπλόκων: 1 – 6.

Αποτελέσµατα µε χρήση Totem & Aminofulvat

Κηπευτικά:

■ +16% αύξηση της διαµέτρου
του στελέχους

■ +27% αύξηση καρπών ανά φυτό

■ +37% αύξηση ανθοφορίας

■ +25% αύξηση του ύψους του φυτού

Φράουλα & Πρωιµότητα:

O συνδυασµός εφαρµογής Τοtem – Aminofulvat εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια και στην περιοχή της Ηλείας στη καλλιέργεια της φράουλας µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Τα κυριότερα αποτελέσµατα που έχουν διαπιστωθεί είναι 1. πρωιµότητα της καλλιέργειας 2. Καλύτερη ανθοφορία και 3. Πιο οµοιόµορφος χρωµατισµός και έντονο πρασίνισµα των φυτών. 

*Γεωπόνος Msci

Syngenta 

ISABION®: Αποδεικνύει την αξία του σταθερά σε όλο και περισσότερες χώρες

του Παναγιώτη Κωστίκα*

Ο βιοδιεγέρτης ISABION® είναι ένα προϊόν µε παγκόσµια αναγνώριση, µε επιβεβαιωµένα οφέλη εδώ και 20 χρόνια. Κυκλοφορεί σε 35 χώρες σε όλο τον κόσµο, από την Κορέα και την Ιαπωνία, την Ισπανία, την Ιταλία, έως και τη Βραζιλία και ο αριθµός των χωρών που λανσάρεται αυξάνει κάθε χρόνο, ιδιαίτερα την τελευταία 5ετία.

Η Syngenta Hellas συνεχίζει και το 2023 την ανάπτυξη του ISABION®, που κατέγραψε σηµαντικές πωλήσεις, αλλά και πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα και το 2022, χρονιά που λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά. Η συµβολή του αφορά τις ευεργετικές δράσεις της χρήσης του στην ανάπτυξη των φυτών και την αποφυγή στρες από αβιοτικούς παράγοντες.

Το ISABION® είναι ένα βιοδιεγέρτης µε υψηλή περιεκτικότητα ελευθέρων αµινοξέων (11% ελεύθερα από ένα σύνολο αµινοξέων και πεπτιδίων 62,5%), και πεπτιδίων χαµηλού µοριακού βάρους, σε µια αναλογία, που καθιστά πολύ ενεργή την απορρόφηση και διαθεσιµότητά του µέσα στο φυτό. Αυτό, κατ’ επέκταση, το καθιστά πολύ αποτελεσµατικό στις διαδικασίες βιοδιέγερσης που µπορεί να προσφέρει στις διάφορες καλλιέργειες.

Η χρήση του βελτιώνει την ανάπτυξη των ριζών, τη δοµή του εδάφους και την προσρόφηση θρεπτικών στοιχείων. Έτσι, αυξάνει τις αντοχές των φυτών σε στρες από παγετό, µεταφύτευση, ή αντίξοες εδαφικές συνθήκες, όπως αλατότητα και ξηρασία. Η θετική επίδραση της εφαρµογής του αφορά τελικά τόσο τις ποιοτικές, αλλά και τις ποσοτικές παραµέτρους της παραγωγής. Εφαρµόζεται κατά κύριο λόγο σε καλλιέργειες κηπευτικών και δένδρων, αλλά και σε βαµβάκι και πατάτα.

Σηµαντικότερο πλεονέκτηµα του ISABION® είναι ότι κατά τη διαδικασία παραγωγής του δε χρησιµοποιούνται οξέα για τη διάσπαση των αρχικών πρωτεϊνών, αλλά µια διαδικασία ήπιας υδρόλυσης. Σχηµατίζονται έτσι µια σειρά ελεύθερων αµινοξέων και πεπτιδίων χαµηλού µοριακού βάρους, όπως η προλίνη και η γλυκίνη, που επιδρούν σε διαδικασίες όπως η σταθερότητα των κυτταρικών µεµβρανών και η ρύθµιση της ωσµωτικής πίεσης και βοηθούν τα φυτά να ξεπεράσουν καταστάσεις στρες από αβιοτικούς παράγοντες.

Παράλληλα µε το ISABION®, η Syngenta Hellas προετοιµάζει την εισαγωγή και νέων προϊόντων στον τοµέα των βιοδιεγερτών, αλλά και της ενίσχυσης της θρέψης των καλλιεργειών. Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύσει σηµαντικά το πορτοφόλι των βιολογικών προϊόντων και να γίνει πολύ σύντοµα η νο.1 επιλογή εταιρείας βιολογικών προϊόντων στην ελληνική αγορά.

*Biologicals & FVC Market Development Manager Mediterranean BA

Corteva 

Λύσεις Corteva με καινοτόμα σύνθεση

Utrisha® Rhizo

To Utrisha® Rhizo είναι ένας βιοενεργοποιητής σε µορφή βρέξιµης σκόνης. ∆ιαθέτει ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής και εφαρµόζεται µε ψεκασµό στο έδαφος ή µε στάγδην άρδευση. Οι καλλιέργειες εφαρµογής είναι τα λαχανικά θερµοκηπίου και αγρού, η πατάτα, τα δέντρα, το αµπέλι, τα µούρα, µικροί καρποί και το καλαµπόκι.

Μηχανισµός δράσης του U.Rhizo

  1. Βελτιώνει τη δοµή του εδάφους παράγοντας EPS (Εξωπολυσακχαρίτες). Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται το κατάλληλο υπόστρωµα για την βελτίωση της µικροβιακής δραστηριότητας του εδάφους.
  2. Προκαλεί οξίνιση της ριζόσφαιρας αυξάνοντας τη διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων όπως ο φώσφορος και τα ιχνοστοιχεία.
  3. Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος του φυτού µέσω της παραγωγής νιτρικού οξειδίου (NO) και ινδοοξικού οξέος (IAA). Οι δύο αυτές ενώσεις επιδρούν θετικά στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και νερού και πιο συγκεκριµένα αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της χρήσης θρεπτικών ουσιών αλλά και την αποδοτικότητα χρήσης του νερού. Ο ρόλος του ΝΟ είναι σηµαντικός όταν τα φυτά βρίσκονται σε κατάσταση στρες.

BlueN®

To BlueN® είναι ένας νέας γενιάς βιοενεργοποιητής ο οποίος δηµιουργεί µία επιπλέον πηγή αζώτου για τα φυτά. Το σκεύασµα εφαρµόζεται µε ψεκασµό φυλλώµατος.

Τρόπος δράσης

■ Κατόπιν της εφαρµογής, τα βακτήρια εισέρχονται εντός του φυτού µέσω των στοµατίων, αποικιζοντάς το.

■ Η δράση του συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του φυτού. Τα αποτελέσµατα είναι ορατά σε 1-4 εβδοµάδες από την εφαρµογή ανάλογα µε τις θερµοκρασίες που επικρατούν.

Οφέλη

■ Αποτελεί µία επιπλέον φυσική πηγή αζώτου.

■ Αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών ανεξάρτητα από την στρατηγική της αζωτούχου λίπανσης.

■ Εξαιρετική λύση σε συνθήκες «Οριακών εισροών αζώτου».

■ Συµβάλει στη µείωση εκποµπών άνθρακα και στην αειφορία.

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Προϊόντα  χωρίς θερµική επεξεργασία με ζωντανό όλο το μικροβιακό φορτίο

Τα ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. προτείνουν ολοκληρωµένες λύσεις για τη βιολογική και συµβατική γεωργία µε την πληρέστερη σειρά οργανικών λιπασµάτων και εδαφοβελτιωτικών της Ιταλικής εταιρείας FOMET SPA, ιδανικές ακόµη και για τις πιο απαιτητικές καλλιέργειες και εδάφη.

Όλα τα προϊόντα FOMET SPA παράγονται µε την παγκόσµια τεχνολογία AFRODITE. ∆εν υπόκεινται θερµική επεξεργασία ξήρανσης (φούρνους ή ζεστό αέρα), µε αποτέλεσµα όλα τα προϊόντα να είναι πλούσια σε ζωντανό ωφέλιµο µικροβιακό φορτίο.

∆εν περιέχουν αστικά λύµατα και είναι εγκεκριµένα και στη βιολογική γεωργία σύµφωνα µε τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848.

Εύκολη διανοµή και µε τη χρήση λιπασµατοδιανοµέα.

FERTILESPRESSO

Εδαφοβελτιωτικό 100% φυτικής προέλευσης από καφέ (σε µορφή πέλλετ).

Το FERTILESPRESSO είναι 100% φυτικό εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο σε άζωτο και κάλιο, καθώς και σε ιχνοστοιχεία όπως το µαγνήσιο και το ασβέστιο.

Περιέχει γκουαρανά, καφεΐνη (από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες καφέ), ενώ η υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (80%) εµπλουτίζει µε οργανικό άνθρακα το έδαφος, βοηθώντας στη διατήρηση της δοµής και γονιµότητάς του.  Έχει πολύ ευχάριστη οσµή, που το καθιστά ιδανικό εκτός από επαγγελµατική χρήση και σε αστικά πάρκα, κήπους ξενοδοχείων, παρτέρια, λουλούδια κ.α.

HORTYFLOR

Οργανικό λίπασµα 4-4-4 (σε µορφή πέλλετ).

To HORTYFLOR είναι το πιο ολοκληρωµένο προϊόν λίπανσης στην Ελληνική και Ιταλική αγορά, καθώς συνδυάζει υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων, σηµαντική για τη βελτίωση της δοµής και της γονιµότητας του εδάφους µαζί µε εκλεκτή οργανική ουσία.

Η οργανική ουσία, προέρχεται αποκλειστικά από την ανάµιξη επιλεγµένης οργανικής ύλης (βοοειδών και πουλερικών) που έχει υποστεί διαδικασία φυσικής χουµοποίησης για τουλάχιστον 9 µήνες. Χάρη στη συγκεκριµένη διαδικασία, έχει µειωµένο ποσοστό κυτταρίνης και λιγνίνης, καθώς έχουν ήδη µετατραπεί απευθείας σε χούµους.

Η χρήση του HORTYFLOR είναι κατάλληλη για όλες τις καλλιέργειες.

OROSOIL

Εδαφοβελτιωτικό 100% φυτικής προέλευσης εµπλουτισµένο µε µικροοργανισµούς (σε µορφή πέλλετ).

Το OROSOIL είναι ένα προϊον φυτικής προέλευσης το οποίο έχει υποβληθεί σε πολύµηνη διαδικασία φυσικής χουµοποίησης µε αποτέλεσµα τη διασφάλιση απουσίας παθογόνων µικροοργανισµών και σπόρων ζιζανίων. Κατά το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας, προστίθενται µυκόρριζες (Glomus Intararadices) µαζί µε µία επιλεγµένη οµάδα µικροοργανισµών, µεταξύ των οποίων και το Trichoderma spp (Harzianum).

Οι µυκόρριζες και οι µικροοργανισµοί που εµπεριέχονται στο OROSOIL αφού βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες, πολλαπλασιάζονται στην οργανική ουσία του προϊόντος και έπειτα αφού µεταφερθούν και αναµειχθούν σε µεγαλύτερο υπόστρωµα (έδαφος), πολλαπλασιάζουν τους µικροοργανισµούς και τις ενζυµατικές τους δραστηριότητες. Ο τελικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί το ιδανικό περιβάλλον για την αύξηση της δραστηριότητας των µικροοργανισµών στην περιοχή της ριζόσφαιρας για ένα περισσότερο αναπτυγµένο και αποδοτικό ριζικό σύστηµα.

Το OROSOIL συνιστάται για εδάφη των οποίων η µικροβιακή δραστηριότητα πρέπει να εµπλουτιστεί, καθώς µε τη χρήση του επιτυγχάνονται καλύτερες σοδειές µε ποιοτικότερα χαρακτηριστικά. Εξαιρετική επιλογή σε νέες φυτεύσεις (∆οσολογία: 50gr/λάκκο).

SULFOSPRINT

∆ιορθωτικό εδάφους, οξίνιση ριζόσφαιρας και µείωση αλατότητας (σε κοκκώδη µορφή).

Το SULFOSPRINT είναι ένα διορθωτικό-θρεπτικό λίπασµα µε βάση το θείο (πλήρως διαλυτό) , του οποίου η αποκλειστική σύνθεση σε κόκκους επιτρέπει την εύκολη διανοµή του στο έδαφος καθώς αποσυντίθεται µε την παρουσία υγρασίας.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε θείο αποσκοπεί στη σταδιακή µείωση της τιµής pH του εδάφους και στην οξίνιση της ριζόσφαιρας, για τη διευκόλυνση της απορρόφησης όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι ακίνητα στο έδαφος λόγω υψηλού ασβεστίου.

Παράλληλα, το θείο ως θρεπτικό στοιχείο, είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του καρπού και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Οι µικροοργανισµοί που εµπεριέχονται στο έδαφος, πραγµατοποιούν την οξείδωση του θείου και στη συνέχεια αυτό, απορροφάται από το ριζικό σύστηµα.

Η δράση του SULFOSPRINT είναι σταδιακή κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης της καλλιέργειας. Επιτρέπει τη µέγιστη διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων, σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο λίπανσης, µε αύξηση της παραγωγής τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

ΤΜΗΜΑ MARKETING ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.


ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Νέας γενιάς λιπάσματα ΩMEGA FERT με νανοτεχνολογία ΝΗΕΤ

Τ α νέας γενιάς λιπάσµατα Ωmega® fert, συγκεντρώνουν όλα τα νεότερα δεδοµένα της γεωργικής έρευνας στη θρέψη των καλλιεργειών.

Αξιοποιούν την τεχνολογία των πλέον εξελιγµένων πολυµερών ανόργανων βιοδιεγερτών και έχουν αναπτυχθεί για να µεταβάλουν καθοριστικά τη συµπεριφορά των θρεπτικών στοιχείων στο σύστηµα εδάφος-φυτό.

Μέσω της νανοτεχνολογίας ΝHET, που ενσωµατώνουν σε κάθε κόκκο, αναστέλλουν την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και ελαχιστοποιούν τις απώλειες προς στο περιβάλλον. Αυξάνουν µε αυτό τον τρόπο τη διαθεσιµότητά τους για τα φυτά, µεγιστοποιούν την αποτελεσµατικότητα της λίπανσης και εξασφαλίζουν την παρατεταµένη θρεπτική επάρκεια της καλλιέργειας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η µοναδική ικανότητα των λιπασµάτων Ωmega® fert να τροφοδοτούν τα φυτά µε αφοµοιώσιµες µορφές θρεπτικών στοιχείων, βελτιώνει τη θρέψη της καλλιέργειας και συµβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων και στη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

Τρόπος ∆ράσης

Τα Ωmega fert αποτρέπουν την αντίδραση των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσµατος µε τα συστατικά του εδάφους, τα προστατεύουν από την αδρανοποίηση και ελαχιστοποιούν τις απώλειες λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης, αυξάνοντας τη διαθεσιµότητά τους για τα φυτά.

Ο µηχανισµός δράσης τους οφείλεται στην ισχυρή ιονική εναλλακτική ικανότητα ( CEC = 650 meq/100gr) και στις χηλικές ιδιότητες της νανοτεχνολογίας NHET, που ενσωµατώνεται σε κάθε κόκκο.

Α. Προστασία και αύξηση της απορρόφησης του Φωσφόρου

Λόγω του ισχυρού αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου, ο νανοπολυµερής βιοδιεγέρτης προσροφά στην επιφάνειά του όλα τα εδαφικά κατιόντα (Ca, Mg, Fe, Al) που αντιδρούν µε τον Φώσφορο. Αναστέλλει µε αυτό τον τρόπο τον σχηµατισµό αδιάλυτων ενώσεων του Φωσφόρου και τον διατηρεί ελεύθερο και εύκολα αφοµοιώσιµο από την καλλιέργεια, για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Β.Αύξηση της απορρόφησης των βασικών κατιόντων και του Αζώτου (Κ, Ca, Mg, ΝΗ4 )

Πέραν όµως από την προσρόφηση των κατιόντων που υπάρχουν στο έδαφος, η τεχνολογία των Ωmegafert λειτουργεί και ως «συλλέκτης» όλων των θετικά φορτισµένων θρεπτικών στοιχείων που προστίθενται στην καλλιέργεια .

Συλλέγει το Κάλιο, το Μαγνήσιο και το Ασβέστιο του λιπάσµατος, προφυλάσσοντας τα από την έκπλυση στα αµµώδη και την ισχυρή δέσµευση στα αργιλώδη εδάφη και παράλληλα, δηµιουργεί δεσµούς µε το Αµµωνιακό Άζωτο (ΝΗ4), παρεµποδίζοντας τη µετατροπή του σε ελεύθερη Αµµωνία που προκαλεί απώλειες Αζώτου σε περιόδους ξηρασίας.

Γ. Προστασία και αύξηση της απορρόφησης των Ιχνοστοιχείων

Τα Ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, B, Mn, Cu) προστατεύονται, τόσο µέσω της ιοντικής απορρόφησης στην επιφάνεια του νανοπολυµερούς, κυρίως όµως µέσω των ισχυρών χηλικοποιητικών ιδιοτήτων του. Σχηµατίζοντας σταθερά σύµπλοκα µε τα Ιχνοστοιχεία, αποτρέπουν την οξείδωση, την αναγωγή και την κατακρήµνισή τους στο έδαφος και τα διατηρούν ενεργά διασφαλίζοντας την επαρκή τροφοδοσία της καλλιέργειας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου της.

∆. Αύξηση της Ρίζας και της απορρόφησης του Νερού

Η ύπαρξη υγρασίας-νερού στο έδαφος είναι καθοριστικής σηµασίας για τη θρέψη των φυτών. Τα θρεπτικά στοιχεία διακινούνται, µέσου του νερού προς τις ρίζες των φυτών, ενώ και η ίδια η ρίζα αναπτύσσεται πάντα προς τα σηµεία του εδάφους που υπάρχουν υψηλότερα επίπεδα υγρασίας. Λόγω του υδρόφιλου χαρακτήρα της, ο νανοπολυµερής βιοδιεγέρτης, µαζί µε τα θρεπτικά στοιχεία, προσροφά στην επιφάνεια της και µόρια εδαφικού νερού, αυξάνοντας τη συγκέντρωσή τους στο περιβάλλον του ριζικού συστήµατος.

Η συνύπαρξη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων στο ίδιο σηµείο του εδάφους, διεγείρει την ανάπτυξη της ρίζας προς την κατεύθυνση των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνει την πρόσληψή τους από την καλλιέργεια.

Ταυτόχρονα, η αυξηµένη απορρόφηση του Φωσφόρου προάγει την ανάπτυξη ισχυρού και πλούσιου ριζικού συστήµατος. Τα φυτά εκµεταλλεύονται µεγαλύτερο όγκο εδάφους, απορροφούν µεγαλύτερες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων και νερού και επιτυγχάνουν υψηλότερη παραγωγή και ποιοτικότερα προϊόντα.

Ε. Αξιοποίηση των δεσµευµένων στο έδαφος θρεπτικών στοιχείων

Η υψηλή εναλλακτική ικανότητας του βιοδιεγέρτη, του δίνει την ικανότητα να λειτουργεί ως συλλέκτης κατιόντων για όλα θετικά φορτισµένα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους. Το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων που προϋπήρχαν στο έδαφος αλλά είχαν δεσµευτεί ισχυρά από αυτό και δεν ήταν διαθέσιµα στα φυτά, προσροφώνται στην επιφάνεια του βιοδιεγέρτη, απελευθερώνονται από την ισχυρή δέσµευση στο έδαφος και αποδίδονται σταδιακά στην καλλιέργεια, δηµιουργώντας ένα πλεόνασµα θρεπτικών στοιχείων στη ριζόσφαιρα των φυτών, µεγαλύτερο της ποσότητας που εφαρµόζεται µε το λίπασµα.

∆ίνεται µε αυτό τον τρόπο η δυνατότητα στα φυτά, πέραν του λιπάσµατος, να αξιοποιούν τα ακινητοποιηµένα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, καθώς και υπολειµµατικά στοιχεία προηγούµενων λιπάνσεων, βελτιώνοντας τη θρέψη της καλλιέργειας και αυξάνοντας τις αποδόσεις.

ΤΜΗΜΑ MARKETING ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ


Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: