Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Ο ρόλος της ορθής θρέψης στην καλλιέργεια βαμβακιού
Ο ρόλος της ορθής θρέψης στην καλλιέργεια βαμβακιού

Ο ρόλος της ορθής θρέψης στην καλλιέργεια βαμβακιού


Για την επίτευξη υψηλής ποιοτικής παραγωγής, θα πρέπει να γίνει εδαφική ανάλυση και φυλλοδιαγνωστική πριν την εφαρμογή λιπάσματος. Επίσης, για την σωστή επιλογή λιπάσματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν η σύσταση και η γονιμότητα του εδάφους, το είδος της προηγούμενης καλλιέργειας, η ποικιλία, η πυκνότητα σποράς και η δυνατότητα άρδευσης.

Το άζωτο είναι αναπόσπαστο συστατικό των πρωτεϊνών, γι’ αυτό και έχει σπουδαίο ρόλο στη ποιότητα των ινών του βαμβακιού. Το άζωτο επίσης, έχει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της βλάστησης, ενώ θεωρείται πως προωθεί τον σχηματισμό άνθεων και καρυδιών, καθώς και των ποιοτικών συστατικών της ίνας. Οι σπόροι συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη ποσότητα αζώτου, καθώς οι ίνες συγκεντρώνουν τα περισσότερα θρεπτικά στοιχεία στη διάρκεια των πέντε πρώτων εβδομάδων ανάπτυξης.

Ο Φώσφορος θεωρείται πως ευνοεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Το πλέον άφθονο στοιχείο στην ίνα είναι το κάλιο. Το κάλιο αυξάνει την ανθοφορία, το μήκος και την αντοχή της ίνας, το βάρους του σπόρου και την ελαιοπεριεκτικότητα του σπόρου. Επειδή το κάλιο ρυθμίζει το κλείσιμο των στομάτων στα φύλλα, ενισχύει την αντοχή των φυτών στις αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις.

Η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι ευαίσθητη στην έλλειψη καλίου.

Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε άζωτο είναι δύο περίπου εβδομάδες μετά την έναρξη ανθοφορίας. Οι συνιστώμενες δοσολογίες (Ν-Ρ-Κ) είναι: 10-12 μονάδες Ν ανά στρέμμα, 5-6 μονάδες Ρ ανά στρέμμα, 6-8 μονάδες Κ ανά στρέμμα.
 Για να εφαρμοσθούν αυτές οι μονάδες, χρησιμοποιούνται σύνθετα λιπάσματα που έχουν αναλογία αζώτου, φωσφόρου και καλίου 2-1-1 περίπου (όπως 20-10-10, 18-8-8, 18-9-6 και άλλα παρόμοια), σε ποσότητα 40-60 κιλών / στρέμμα.

Για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι εδαφικές ιδιότητες και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καλλιέργειας.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: