Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει… με την πώληση παλαιών τρακτέρ
Ποιοι αγρότες και έχοντες αγροτικό εισόδημα, δικαιούνται το αφορόλογητο

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει… με την πώληση παλαιών τρακτέρ


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιώ
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγω
Νομού Καρδίτσας

Σε κάθε περίπτωση, αποτελούν µεγάλο κίνητρο ώστε οι επαγγελµατίες αγρότες να µπορέσουν να βελτιώσουν την παραγωγική τους ισχύ και να αντικαταστήσουν τον παρωχηµένο τους εξοπλισµό, αφού το κόστος της αντικατάστασης αυτής µπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις τις 500.000 ευρώ.

Το σηµερινό µου άρθρο όµως, δεν έχει να κάνει µε τον τρόπο ένταξης κάποιου στα Σχέδια Βελτίωσης, αυτό είναι δουλειά των γεωπόνων και των µελετητών που ασχολούνται  µε το θέµα. Θέλω να εστιάσω στην αδυναµία αντίληψης από την πλευρά του υπουργείου να κατανοήσει το φορολογικό πρόβληµα που υφίσταται µε την αντικατάσταση των µηχανηµάτων, γι’ αυτό θα προσπαθήσω να το γράψω όσο πιο απλά µπορώ για να γίνει κατανοητό.

Έστω αγρότης, ο οποίος έχει αυξήσει τις καλλιέργειες του και αποφασίζει να αντικαταστήσει το παλιό του τρακτέρ, µε ένα καινούργιο, µαζί µε τα παρελκόµενα αλέτρι και καλλιεργητή. Η συνολική αξία, του προς αγορά εξοπλισµού, είναι 150.000 ευρώ θα το αποπληρώσει καταβάλλοντας µέρος του ποσού µετρητοίς και το υπόλοιπο µε δάνειο από την τράπεζα. Το παλιό του τρακτέρ, η πωλήτρια εταιρεία το κρατά για 50.000 ευρώ, αφού είναι σε εξαιρετική κατάσταση και µε λίγες ώρες εργασίας, τηρουµένης της αναλογίας µε την ηλικία του, ενώ φορολογικά είναι πλήρως αποσβεσµένο.

 

Με την υφιστάµενη φορολογική κατάσταση, για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα πρέπει να εκδοθούν δυο παραστατικά:

α) Τιµολόγιο πώλησης το οποίο θα εκδώσει ο αγρότης προς την εταιρεία που θα του πάρει το παλιό του  τρακτέρ, αξίας 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 12.000 ευρώ.

β) Τιµολόγιο πώλησης της προµηθεύτριας εταιρείας προς τον αγρότη, αξίας 150.000 ευρώ [χωρίς ΦΠΑ, διότι θα πάρει απαλλαγή ΦΠΑ από τη ∆.Ο.Υ.].

Έστω τέλος, ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε µε ηµεροµηνία 02.01.18.

 

Πως θα αποτυπωθούν στα βιβλία του αγρότη

οι παραπάνω συναλλαγές;

α) Η αγορά: Θα καταχωρηθεί στο µητρώο παγίων η αγορά του τρακτέρ και των παρελκόµενων και για κάθε χρόνο, θα υπολογίζονται αποσβέσεις 10% [150.000 ευρώ x 10% = 15.000 ευρώ], οι οποίες θα προσαυξάνουν το κόστος παραγωγής και θα µειώνουν τα κέρδη.

β) Η πώληση: Θα καταχωρηθεί ως έσοδο από επιχειρηµατική δραστηριότητα, το ποσό των 50.000 ευρώ από την πώληση του τρακτέρ.

Παρενέργειες που καθιστούν τη συναλλαγή

απαγορευτική, αναγκάζοντας πολλούς αγρότες

να υπαναχωρήσουν:

  1. 1. Η πώληση του τρακτέρ θα αποτελέσει εξ ολοκλήρου καθαρό κέρδος από επιχειρηµατική (και όχι αγροτική) δραστηριότητα, αφού είναι πλήρως αποσβεσµένο.
  2. Οι αποσβέσεις των 15.000 ευρώ αποτελούν κόστος αγροτικής παραγωγής, άρα µειώνουν τα κέρδη από την αγροτική δραστηριότητα.
  3. Εάν τα καθαρά κέρδη από την αγροτική δραστηριότητα του αγρότη, είναι µικρότερα από 50.000 ευρώ, αυτό σηµαίνει πολύ απλά, ότι χάνει για τη συγκεκριµένη χρονιά την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη.
  4. Χάνοντας την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη, στην περίπτωση µας που έχουµε λάβει τραπεζική χρηµατοδότηση, πιθανόν να αλλάξει και το επιτόκιο.
  5. Χάνοντας την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη, πιθανόν να κινδυνεύσει το ίδιο το Σχέδιο Βελτίωσης, αφού προϋπόθεση για να ενταχθεί σε αυτό ο αγρότης, είναι να έχει τη βεβαίωση του κατ’ επάγγελµα.
  6. Μπρος σε όλα τα παραπάνω, φαντάζει πληµµέληµα το ότι θα φορολογηθεί ως επαγγελµατίας και όχι ως αγρότης, για όλα τα εισοδήµατα και δεν θα έχει αφορολόγητο ούτε για ένα ευρώ.

Τι συζητείται στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών: η δηµιουργία αφορολόγητου αποθεµατικού για τα ποσά που προκύπτουν από την πώληση των παλιών τρακτέρ, αλλά και η αύξηση των συντελεστών απόσβεσης

Προτεινόµενη λύση: Το παραστατικό πώλησης να καταγράφει το πραγµατικά οφειλόµενο ποσό (στο παράδειγµά µας 100.000 ευρώ) και επί του ποσού αυτού να διενεργούνται αποσβέσεις.

Με τον τρόπο αυτό, οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται µε φορολογία άσχετη µε το αγροτικό τους εισόδηµα, δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιότητα τους ως επαγγελµατίες αγρότες και θα αποκτήσουν κίνητρο για αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: