Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Παραμένουν οι δυσκολίες για αγρότες κατόχους Φ/Β ισχύος άνω των 500 kW
Ποιοι αγρότες και έχοντες αγροτικό εισόδημα, δικαιούνται το αφορόλογητο

Παραμένουν οι δυσκολίες για αγρότες κατόχους Φ/Β ισχύος άνω των 500 kW


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Το Μάρτιο του 2019, ψηφίστηκε ο νόµος 4602 (ΦΕΚ Α’ 45/29.03.19) µε τίτλο: «Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του Γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών,  ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 72 του νόµου αυτού, τροποποιείται ο νόµος 4416/16 και πιο συγκεκριµένα, στον πίνακα Α’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4, προστίθενται δύο κατηγορίες ακόµη, οι 29 και 30, ως κάτωθι:

29: Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ <500kW

Μεσοσταθµική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούµενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν την ίδια τεχνολογία προσαυξηµένη κατά 5%.

30: Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς που ανήκουν σε ενεργειακές κοινότητες του ν.4513/18 µε εγκατεστηµένη ισχύ <= 1ΜW ή σε κατ’ επάγγελµα αγρότες µε εγκατεστηµένη ισχύ <500kW

Μεσοσταθµική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούµενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν την εν λόγω κατηγορία φ/β σταθµών ή, αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισµοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξηµένη κατά 10%.

Από τις παραπάνω δύο (2) προσθήκες µας ενδιαφέρει η υπ’ αρίθµ 30 καθώς είναι το µοναδικό σηµείο στο νόµο Σταθάκη, που γίνεται αναφορά στους αγρότες.

Η κατηγορία που προστίθεται λέει ότι οι αγρότες µπορούν να έχουν φωτοβολταϊκό µεγέθους <500kW, δηλαδή έως 499,99 kW. Το 2014 µε το νόµο 4316, προστέθηκε διευκρίνιση στον ν.3874 η οποία οριστικοποιούσε ότι τo εισόδηµα που προέρχεται από φωτοβολταϊκά έως 100 kW που έχουν στην κατοχή τους αγρότες, θεωρείται και αυτό αγροτικό εισόδηµα.

Δυνατότητα για µεγάλα φ/β µε το νόµο 4602

Ο νόµος 4602 που εισάγει τη δυνατότητα στους αγρότες να εγκαταστήσουν µεγάλο Φ/Β, αποδεικνύει και πάλι ότι οι αρµόδιοι του υπουργείου δείχνουν ότι έχουν βάσει µόνιµο σκοπό τους να µας τρελάνουν όλους.

Ο αγρότης µπορεί µεν να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό έως <500kW (ήδη ξεκίνησαν πολλοί και φτιάχνουν 500άρια φωτοβολταϊκά, άλλοι έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση, άλλοι βρίσκονται στη διαδικασία χρηµατοδότησης κλπ), όµως δεν εξασφαλίζει ότι θα διατηρήσει την ιδιότητα του ως επαγγελµατίας αγρότης.

Έχω λοιπόν τις κάτωθι ερωτήσεις προς αρµόδιους:

  • Από ποια διάταξη εξάγεται ότι το εισόδηµα που θα προκύψει από ένα φωτοβολταϊκό π.χ. 490kW, θεωρείται ότι είναι αγροτικό εισόδηµα;
  • Πώς θα αντιµετωπιστεί ένας αγρότης ο οποίος είχε φωτοβολταϊκό 100kW και έφτιαξε ακόµη ένα 500kW;
  • Εάν το σύνολο της ισχύος είναι π.χ. 590kW, θα διαχωριστεί το εισόδηµα που προκύπτει πέραν των 500kW, ως εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ή χάνει τη δυνατότητα να θεωρηθεί αγροτικό εισόδηµα όλη η τιµολογηθείσα αξία της παραχθείσας ενέργειας;
  • Πότε περιµένετε να κάνετε να γράψετε ρητά και κατηγορηµατικά σε διάταξη νόµου, ότι το εισόδηµα που προκύπτει από φωτοβολταϊκά ισχύος έως 499,99kW θεωρούνται και αντιµετωπίζονται ως αγροτικό εισόδηµα;

Και κάτι ακόµη:

Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, πρέπει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος αγρότης, βεβαίωση από τη ∆.Ο.Υ. την οποία να είναι εµφανής η προσθήκη του ΚΑ∆ 45.11.10.09 (Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα).

Βεβαίωση απαλλαγησ από τον εφκα/οαεε

Η ∆.Ο.Υ. απαιτεί να προσκοµίσουν βεβαίωση απαλλαγής από τον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ. Όµως ο ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ γνωρίζει ότι αγροτικό θεωρείται ένα φωτοβολταϊκό ισχύος έως 100kW. Συνεπώς δεν χορηγεί απαλλαγή αλλά προχωρά στην εγγραφή του αγρότη στην ασφάλιση του τ. ΤΕΒΕ.

Άρα, ο αγρότης θα καταβάλλει µηνιαίως επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές περίπου 120-130 ευρώ προκειµένου, αθροιζόµενες αυτές µε την ελάχιστη εισφορά που καταβάλλει στον ΟΓΑ, να καλύπτει τη δεύτερη µικρότερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ που είναι 252 ευρώ το µήνα.

Και φυσικά, το µεγαλύτερο πρόβληµα όλων: εάν δεν ξεκαθαρίσει άµεσα το θέµα του χαρακτηρισµού το εισοδήµατος, κινδυνεύει (για µία ακόµη φορά) η ιδιότητα του ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης.

«Ο,τι γίνεται µε τους κωδικούς Taxis δεν σηµαίνει ότι γίνεται από το λογιστή»

Ό,τι γράφω στον τίτλο: Οι κωδικοί taxis είναι προσωπικοί του καθενός. Άρα τους έχετε ο καθένας στο σπίτι του. Συνεπώς δεν µπορείτε να ζητάτε από το λογιστή σας, να σας δώσει (ή να σας στείλει) τους κωδικούς σας, τους οποίου ποτέ δεν τους δώσατε. Να είστε λίγοι πιο προσεκτικοί. 

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agremda που κυκλοφόρησε μαζί με το περιοδικό  «Top 50 Ελληνικά Τυριά».

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: