Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Πρόσβαση σε χαμηλότοκο δανεισμό για τα σχήματα συμβολαιακής γεωργίας
Πρόσβαση σε χαμηλότοκο δανεισμό για τα σχήματα συμβολαιακής γεωργίας

Πρόσβαση σε χαμηλότοκο δανεισμό για τα σχήματα συμβολαιακής γεωργίας


Σε ό,τι αφορά τις θεσµικές προεκτάσεις αυτής της τάσης, τον τελευταίο καιρό ακούγεται ότι οι σχεδιασµοί για την αφοµοίωση των πόρων του ταµείου Ανάκαµψης φιλοδοξούν να ξεκλειδώνουν δυνατότητες δανειοδότησης µε ευνοϊκούς όρους για όσους παραγωγούς θέλουν να εµπλακούν στο πεδίο της συµβολαιακής. Το ίδιο ισχύει και για τους συνεταιρισµούς.

Ήδη, οι επερχόµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις όπως αυτές συζητήθηκαν στο υπουργικό συµβούλιο της 4ης Οκτωβρίου, διαµορφώνονται σε συνάρτηση µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, αποκαλούµενο ως Ελλάδα 2.0 και στο βαθµό που οι παρεµβάσεις αυτές συναντούν τον τοµέα της γεωργίας, διαπιστώνεται η ανάγκη εδραίωσης οικονοµιών κλίµακας στην αγροτική παραγωγή, κάτι που µε τη σειρά του εξασφαλίζει κριτήρια επιλεξιµότητας σε αγρότες για τα χαµηλότοκα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης.

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασαν την περασµένη ∆ευτέρα το νοµοσχέδιο για τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, το οποίο έχει τεθεί πλέον σε δηµόσια διαβούλευση παρουσιάζοντας αγροτικό ενδιαφέρον στο βαθµό που αφορά τις αγροτικές συµπράξεις και τη συµβολαιακή γεωργία.

Συγκεκριµένα, εισάγεται ο θεσµός της συνεργασίας επιχειρήσεων για την από κοινού προώθηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και συµπεριλαµβάνει και τη συµβολαιακή γεωργία. H διευκόλυνση αυτή, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, µε δεδοµένο ότι η δυναµική της συµβολαιακής γεωργίας θέλει να επεκταθεί τώρα και σε προϊόντα µε ρηχό παρελθόν σε αυτού του είδους τις συναλλακτικές σχέσεις, όπως είναι η πατάτα για παράδειγµα, όπου ήδη οι εταιρείες εισροών έρχονται να προσθέσουν στα χαρτοφυλάκιά τους ποικιλίες που απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις ανάγκες της βιοµηχανίας. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παραγωγών που αλλάζουν καλλιέργειες αναζητώντας το συµβόλαιο που θα τους επιτρέψει στη συνέχεια να εστιάσουν αποκλειστικά στον προγραµµατισµό των «υποχρεώσεών» τους στο χωράφι.

Επιστρέφοντας στο νοµοσχέδιο, αντικείµενό του είναι η προώθηση των συνενώσεων και συνεργασιών µεταξύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε στόχο την επίτευξη οικονοµιών κλίµακος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη µείωση του «κενού ΦΠΑ» και της αδήλωτης εργασίας, την αύξηση των επενδύσεων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τη βελτίωση της πρoσβασιµότητάς τους στο τραπεζικό σύστηµα.

Με τα κίνητρα των συνεργασιών και των συνενώσεων που εισάγει το νοµοσχέδιο, σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (δάνεια σχεδόν µηδενικού επιτοκίου), ενισχύονται οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που επιθυµούν να αξιοποιήσουν τις οικονοµίες κλίµακος και να ανταγωνιστούν αποτελεσµατικότερα τόσο σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια, όσο και σε ό,τι αφορά τον αθέµιτο ανταγωνισµό που υφίστανται.

To νοµοσχέδιο αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόµενους µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και θα προβούν σε εταιρικό µετασχηµατισµό (συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή κ.ά.), καθώς και µικρές επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συνεργασία και απασχολούν έως 50 εργαζοµένους µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ..  

Να σηµειωθεί ότι και το πλάνο για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2022, στηρίζεται εν πολλοίς και στην επιτάχυνση του ρυθµού πραγµατικών επενδύσεων από το νέο έτος, που αναµένεται ότι θα διευκολυνθεί µέσω της υλοποίησης των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, µε άνω του 88% της συνολικής κατανοµής επιχορηγήσεων και δανείων για το έτος να κατευθύνονται σε επενδύσεις, εκ των οποίων το 41,6% σε δηµόσιες επενδύσεις µε υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση. Μέρος του υπολοίπου εκτιµάται ότι θα κατευθυνθεί προς τη χρηµατοδότηση των εργαλείων χαµηλότοκου δανεισµού.

Ως γνωστόν, την περίοδο 2021-2026 αναµένεται να εκταµιευθούν 30,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), εκ των οποίων 17,8 δισ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια. Το «Ελλάδα 2.0» επιδιώκει το συνολικό ποσό των επενδυτικών πόρων που θα κινητοποιηθούν από τον ιδιωτικό τοµέα να προσεγγίσει τα 59 δισ. ευρώ, ποσό διπλάσιο από το αντίστοιχο κονδύλι που θα εκταµιευθεί από το Ταµείο  Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: