Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Στα 370 ευρώ ο νέος ΕΦΚ για διήμερους, προς απόσταξη οινοποιήσιμα σταφύλια, σύκα και απόσυκα | Winetrails
Στα 370 ευρώ ο νέος ΕΦΚ για διήμερους, προς απόσταξη οινοποιήσιμα σταφύλια, σύκα και απόσυκα | Winetrails

Στα 370 ευρώ ο νέος ΕΦΚ για διήμερους, προς απόσταξη οινοποιήσιμα σταφύλια, σύκα και απόσυκα | Winetrails


Παράλληλα, στην ίδια εφαρμοστική εγκύκλιο που φέρει την υπογραφή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, διευκρινίζεται και η δυνατότητα απόσταξης νέων πρώτων υλών από τους διήμερους αποσταγματοποιούς, όπως είναι οι οινοποιίσιμες ποικιλίες σταφυλιών, τα σύκα και τα απόσυκα. Πρόκειται για μια παρέμβαση η οποία στο σημείο που άπτεται των οινοποιίσιμων ποικιλιών σταφυλιού, είχε προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους της ΕΔΟΑΟ και του ΣΕΟ όταν ανακοινώθηκε στις αρχές της περασμένης άνοιξης.

Οι αλλαγές αυτές που προβλέπονται σε εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2022. Παράλληλα, καταγράφεται το σύνολο των διαδικασιών για την εφαρμογή των σχετικών – με τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς – διατάξεων των νόμων 2960/2001 και 2969/2001, ενώ περιγράφονται και οι διαδικασίες για την έκδοση άδειας απόσταξης.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:

α) Με τις διατάξεις του άρθρου 27, το άρθρο 82 του ν.2960/2001 αντικαταστάθηκε και από 01-08-2022 στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών εφαρμόζεται νέος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ο οποίος ορίζεται σε 370 € ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης,

β) με τις διατάξεις του άρθρου 34, τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 αναφορικά με τη σφράγιση – αποσφράγιση των αποστακτικών μηχανημάτων με εφαρμογή από 28-03-2022 και

γ) Τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 35, τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ιδίου ανωτέρω αναφερόμενου νόμου (ν.2969/2001), με τις οποίες, μεταξύ άλλων, προστέθηκαν νέες επιτρεπόμενες προς απόσταξη πρώτες ύλες από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, όπως οι οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών και τα σύκα – απόσυκα, ενώ επήλθαν αλλαγές στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι εν λόγω επιτηδευματίες προκειμένου για τη χορήγηση άδειας απόσταξης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διάθεση – διακίνηση του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος απόσταξης. Οι εν λόγω αλλαγές έχουν εφαρμογή από 01-08-2022 εκτός της διάταξης της περ. γ΄της υποπαρ. 8 της εν λόγω παρ. Ε, η οποία έχει εφαρμογή από 28-03-2022. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων αλλαγών και κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 6 και 7 του άρθρου 4 και της υποπαρ. 12 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 εκδόθηκε η υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β΄4073) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί ένα ενιαίο και συνεκτικό κείμενο, στο οποίο καταγράφεται το σύνολο των διαδικασιών για την εφαρμογή των σχετικών – με τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς – διατάξεων των νόμων 2960/2001 και 2969/2001.

Να σημειωθεί ότι οι οδηγίες αφορούν, τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα για χρήση από τους εν λόγω παραγωγούς, καθώς και τις επιχειρήσεις που διακινούν και διαθέτουν το παραγόμενο από αυτούς προϊόν απόσταξης. Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές αρχές και τις Χημικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ολόκληρη η σχετική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ διαθέσιμη εδώ

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: