Αγροτικές ειδήσεις,νέα για γεωργία,κτηνοτροφία,τεχνολογίες,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Συμμετοχή ΣΒΕΤ στο ευρωπαϊκό έργο για το περιβάλλον LIFE CIRCforBIO
Συμμετοχή ΣΒΕΤ στο ευρωπαϊκό έργο για το περιβάλλον LIFE CIRCforBIO

Συμμετοχή ΣΒΕΤ στο ευρωπαϊκό έργο για το περιβάλλον LIFE CIRCforBIO


Ο ΣΕΒΤ αυτή τη φορά συμμετέχει στο νέο ευρωπαϊκό έργο «LIFE CIRCforBIOA Circular Economy System for Multisource Biomass Conversion to Added Value» (Παράγοντας βιοκαύσιμα από την αξιοποίηση των βιομηχανικών και οικιακών απορριμμάτων τροφίμων).

Στο έργο αυτό θα επιδιωχθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσα από την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από προηγμένα βιοκαύσιμα, που θα προέρχονται από οικιακά και βιομηχανικά απορρίμματα τροφίμων, αξιοποιώντας ένα καινοτόμο βιοδιυλιστηρίο, που θα αναπτυχθεί στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο του ΕΜΠ, στο Λαύριο. Βασικό όφελος για το κλίμα και το περιβάλλον θα αποτελέσει η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα προέλθει από την παραγωγή καυσίμων από βιομάζα μέσα από την παραπάνω διαδικασία.

Η συμμετοχή του Κλάδου των Τροφίμων στο έργο είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς βασικό μέσο για την παραγωγή των βιοκαυσίμων θα αποτελούν τα απορρίμματα από τις Βιομηχανίες Τροφίμων. Τα απορρίμματα που θα αξιοποιηθούν στο βιοδιυλιστήριο για τον συγκεκριμένο σκοπό θα προέρχονται κυρίως από βιομηχανίες παραγωγής μπύρας, χυμών και προϊόντων πατάτας, επιχειρήσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων. 

Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2019, θα έχει διάρκεια 44 μήνες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ. Η κοινοπραξία αποτελείται από τους παρακάτω φορείς: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ/Συντονιστής), ΣΕΒΤ, Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), Δήμος Λαυρεωτικής, Πανεπιστήμιο Βερόνας, ENVIRECO AE, NEVIS AE & SATISTICA ΕΠΕ. Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, την 1η Νοεμβρίου 2019.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: