Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Συνεχίζουν δυναμικά οι ελληνικές εξαγωγές, με αύξηση 3,8%
 itemprop

Συνεχίζουν δυναμικά οι ελληνικές εξαγωγές, με αύξηση 3,8%

Συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή καθώς τον Νοέμβριο του 2020 αυξήθηκαν κατά 3,8% συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε 08.01.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Αν συνυπολογίσουμε τα πετρελαιοειδή τα οποία αποτελούν περίπου το 1/5 των ελληνικών εξαγωγών, τότε αυτές κατέγραψαν μείωση κατά 4,2%, δηλαδή €113,8 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €2.625,1 εκατ. έναντι €2.738,9 εκατ. τον Νοέμβριο του 2019. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €3.990,7 εκατ. έναντι €4.405,0 τον Νοέμβριο του 2019, με τη μείωσή τους να ανέρχεται σε €414,3 εκατ., δηλαδή 9,4%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε από €1.666,1 εκατ. σε €1.365,6 εκατ., βελτιωμένο κατά €300,5 εκατ., δηλαδή 18,0%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)Νοε 20Νοε 19Διαφορά 20/19ΕΤ 20/19
Εξαγωγές2.625,12.738,9-113,8-4,2%
Εισαγωγές3.990,74.405,0-414,3-9,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.365,6-1.666,1300,5-18,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα των εξαγωγών είναι σαφώς βελτιωμένη καθώς από €2.012,5 εκατ. τον Νοέμβριο του 2019, ανήλθαν σε €2.088,3 εκατ. τον Νοέμβριο του 2020, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €75,8 εκατ., δηλαδή 3,8%. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €69,5 εκατ., δηλαδή 2,1% και ανήλθαν σε €3.301,8 εκατ., ενώ αντίστοιχα το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €145,3 εκατ., δηλαδή 10,7% και ανήλθε σε €1.213,5 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Νοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)Νοε 20Νοε 19Διαφορά 20/19ΕΤ 20/19
Εξαγωγές2.088,32.012,575,83,8%
Εισαγωγές3.301,83.371,3-69,5-2,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.213,5-1.358,8145,3-10,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε ό,τι αφορά στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά €3.244,3 εκατ., δηλαδή 10,5% και ανήλθαν σε €27.713,7 εκατ. έναντι €30.958,0 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος του 2019, ωστόσο η επίδοση αυτή οφείλεται στην σημαντική μείωση των εξαγωγών πετρελαιοειδών. Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €44.140,9 εκατ. έναντι €51.303,0 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, με τη μείωση να ανέρχεται σε €7.162,1 εκατ., δηλαδή 14,0%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €16.427,2 εκατομμυρίων, βελτιωμένο κατά €3.917,8 εκατ., δηλαδή 19,3%. Η εξαγωγική μας επίδοση παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, καθώς διαμορφώθηκε από €21.328,9 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019 σε €21.803,6 στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020, με την αύξησή τους να ανέρχεται σε 2,2%, δηλαδή €474,7 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Νοε 20Ιαν-Νοε 19Διαφορά 20/19ΕΤ 20/19
Εξαγωγές27.713,730.958,0-3.244,3-10,5%
Εισαγωγές44.140,951.303,0-7.162,1-14,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο-16.427,2-20.345,03.917,8-19,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε ανοδική πορεία κινήθηκαν και τον Νοέμβριο οι εξαγωγές τροφίμων και χημικών προϊόντων με αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020 να διαμορφωθούν τα μεν τρόφιμα σε €4.823,2 εκατ. (αύξηση €459,1 εκατ., δηλαδή 10,5%) και τα δε χημικά σε €4.572,0 εκατ. (αύξηση €840,8 εκατ., δηλαδή 22,5%). Αναφορικά με τους υπόλοιπους κλάδους, οι εξαγωγές ποτών και καπνών αυξήθηκαν κατά €48,4 εκατ., δηλαδή 7,0% και οι εξαγωγές λιπών και ελαίων κατά €140,2 εκατ., δηλαδή 38,5%.

Παρά την αύξησή τους κατά €32,3 εκατ., δηλαδή 8,3% τον Νοέμβριο (Πίνακας 5), οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων στο ενδεκάμηνο του 2020 κατέγραψαν μείωση κατά €212,6 εκατ., δηλαδή 4,5% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €4.487,7 εκατ. (Πίνακας 4). Αντίστοιχη πορεία στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020 κατέγραψαν οι εξαγωγές μηχανημάτων και οχημάτων (€14,4 εκατ., δηλαδή 0,5%), διαφόρων βιομηχανικών ειδών (€388,2 εκατ., δηλαδή 14,9%), πρώτων υλών (€206,6 εκατ., δηλαδή 15,6%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€71,0 εκατ., δηλαδή 14,8%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Νοε 20Ιαν-Νοε 19ΔιαφοράΕΤ 19/18
Πετρελαιοειδή5.951,59.735,5-3.784,0-38,9%
Τρόφιμα4.823,24.364,1459,110,5%
Χημικά4.572,03.731,2840,822,5%
Βιομηχανικά 4.487,74.700,3-212,6-4,5%
Μηχ/τα-Οχήματα2.892,92.907,3-14,4-0,5%
Διάφ. Βιομηχανικά2.214,62.602,8-388,2-14,9%
Πρώτες Ύλες1.116,51.323,1-206,6-15,6%
Ποτά-Καπνά740,9692,548,47,0%
Λίπη-Έλαια504,4364,2140,238,5%
Μη ταξινομημένα410,2481,2-71,0-14,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή21.762,421.166,7595,72,8%
Σύνολο27.713,930.902,2-3.188,3-10,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2019/2020

Νοε 20Νοε 19Διαφορά 20/19ΕΤ 19/18
Τρόφιμα439,6417,622,05,3%
Χημικά428,2316,6111,635,2%
Βιομηχανικά 423,2390,932,38,3%
Μηχ/τα-Οχήματα273,0284,1-11,1-3,9%
Διάφ. Βιομηχανικά209,7236,9-27,2-11,5%
Πρώτες Ύλες147,1180,2-33,1-18,4%
Ποτά-Καπνά66,768,9-2,2-3,2%
Λίπη-Έλαια62,642,020,649,0%
Μη ταξινομημένα32,144,5-12,4-27,9%
Πετρελαιοειδή542,9730,6-187,7-25,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή2.082,21.981,7100,55,1%
Σύνολο2.625,12.712,3-87,2-3,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019/2020

(Η κεντρική φώτο)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020 οι εξαγωγές της Ελλάδας απεστάλησαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) σε ποσοστό 57,6% και σε Τρίτες Χώρες σε ποσοστό 42,4%. Τα ποσοστά για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 ήταν 52,5% για τις χώρες της Ε.Ε. (28) και 47,5% για τις Τρίτες Χώρες.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: