Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Συνηθισμένοι σε αναταράξεις
Συνηθισμένοι σε αναταράξεις

Συνηθισμένοι σε αναταράξεις


του Μοχάμεντ Ελ Έριαν

Αυτό συµβαίνει και στις αγορές. […]Οι περισσότεροι οικονοµολόγοι, επενδυτές και traders έχουν ήδη εσωτερικεύσει σε µεγάλο βαθµό ότι η παγκόσµια οικονοµία και οι χρηµατοπιστωτικές αγορές πραγµατοποιούν τρεις αλλαγές «καθεστώτος»:

  • Οι προβλέψιµες ενέσεις ρευστότητας από κεντρικές τράπεζες και τα υπερ-χαµηλά επιτόκια αντικαταστάθηκαν από γενικευµένη παγκόσµια αυστηροποίηση της νοµισµατικής πολιτικής.
  • Η οικονοµική ανάπτυξη επιβραδύνεται σηµαντικά, καθώς οι τρεις πιο συστηµικά σηµαντικές περιφέρειες της παγκόσµιας οικονοµίας χάνουν ταυτόχρονα δυναµική.
  • Η φύση της παγκοσµιοποίησης µετατοπίζεται από µια ολοένα στενότερη οικονοµική και χρηµατοπιστωτική ολοκλήρωση προς έναν µεγαλύτερο κατακερµατισµό.

Αυτές οι τρεις αλλαγές συνεπάγονται αυξηµένη οικονοµική και χρηµατοπιστωτική αστάθεια. Οι εξελίξεις στην αγορά την προπερασµένη εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων των εντυπωσιακών κινήσεων των τιµών στα περιουσιακά στοιχεία και στο συνάλλαγµα, ξεπέρασαν τους υπολογισµούς των επενδυτών και των traders που έτσι κι αλλιώς είχαν να αντιµετωπίσουν αυτές τις τρεις άβολες αλλαγές υποδείγµατος. ∆ύο επιπλέον παράγοντες έκαναν την εβδοµάδα ιδιαίτερα ανησυχητική.

Ο πρώτος ήταν η επιταχυνόµενη απώλεια εµπιστοσύνης στη χάραξη νοµισµατικής πολιτικής. Οι αγορές, οι οποίες για χρόνια θεωρούσαν την οµοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και την κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου ως παράγοντες καταστολής της µεταβλητότητας, έχουν µετατοπιστεί στο να τις θεωρούν πια ως σηµαντικές πηγές ανησυχητικής αστάθειας.[…] Ο δεύτερος πρόσθετος παράγοντας σχετίζεται µε τις ροές κεφαλαίων και τις επιπτώσεις στη ρευστότητα της αγοράς.[…] Οι εξελίξεις υποδεικνύουν τον κίνδυνο µιας πιο εµπροσθοβαρούς αστάθειας, που θα περιπλέξει ένα ήδη ανώµαλο ταξίδι σε νέες οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές ισορροπίες – κάτι που καθιστά πιο πιθανά και τα λάθη στην επενδυτική συµπεριφορά.

*Οικονοµολόγου, επικεφαλής οικονοµικός σύµβουλος της Allianz

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: